Lytteprøver arbeidsbok

Her finner du fire innleste lytteøvelser. Tekstene til lytteøvelsene står gjengitt i arbeidsboken til Det går bra! (side 187-204 (utgave 2009), side 159-174 (utgave 2011) og 175-190 (utgave 2013). Spørsmål til lytteøvelsene finner du også der. Lytteøvelsene er laget på samme måte som lytteøvelsen for eksamensoppgaven til Trinn III (Den internasjonale sommerskole, Universitetet i Oslo).

Lytteøvelser:

Lytteoppgave 1: Trondheim”

Lytteoppgave 2: “Det moderne universitetet i Norge

Lytteoppgave 3: “Ivar Åsen

Lytteoppgave 4: “Feiring av sankthans”