Lytteprøver arbeidsbok

Lytteøvelser til kapittel 15 i Det går bra! (står kun i 5. utgave fra 2019).

  • Lyttetekst 1: En dialog (kommer)
  • Lyttetekst 2: En dialog (kommer)
  • Lyttetekst 3: En avisnyhet (kommer)
  • Lyttetekst 4: En avisnyhet (kommer)
  • Lyttetekst 5: En faktatekst (kommer)
  • Lyttetekst 6: En fortelling (kommer)

Oppgavene til disse lytteøvelsene finner du i arbeidsboka til Det går bra! (i kapittel 15). Kapittel 15 (og 16) finnes bare i 5. utgave fra 2019.

Lytteøvelser

Lytteoppgave 1: Trondheim

Lytteoppgave 2: Det moderne universitetet i Norge

Lytteoppgave 3: Feiring av sankthans