Vokabular adverb

Her finner du adverbene som forekommer i Nå begynner vi! grunnbok. Adverbene er sortert i kategorier ifølge typen adverb.

Tidsadverb
Stedsadverb
Setningsadverb
Gradsadverb
Andre adverb

Tidsadverb

Vi finner tidsadverb ved å spørre: Når? Hvor ofte? Hvor lenge?
aldri Hun har aldri vært her. Han sier at hun aldri har vært her.
allerede Har hun allerede kommet? Det var tidlig.
alltid Alltid og aldri betyr det motsatte. Alltid skrives alltid med to l-er. Aldri skrives aldri med to l-er.
bestandig Alltid og bestandig betyr omtrent det samme.
da Da (på den tiden) var Norge i union med Danmark.
deretter Først spiste de en god middag. Deretter gikk de på kino.
endelig Endelig kommer du! Jeg har ventet så lenge på deg.
ennå Er du her ennå? Jeg trodde du hadde gått hjem.
etter Etter middag betyr ikke det samme som ettermiddag.
etter hvert Etter hvert (litt etter litt) begynte han å trives i Norge.
etterpå Spis opp all maten din! Etterpå skal du få en god dessert.
fremdeles Fremdeles og ennå er synonymer.
før Før bodde han i Norge. Nå bor han i Tyskland.
først Først leste de i boka. Så gjorde de arbeidsoppgaver.
innimellom Innimellom (noen ganger) savner hun hjemlandet.
jevnlig Han snakker jevnlig med familien sin på Skype.
lenge – Hvor lenge har du bodd i Norge?
lenger – Jeg har bodd her to år lenger enn deg.
lengst – Men jeg har bodd her lengst. Jeg har bodd her i ti år.
nettopp Jeg kom nettopp, for bare to minutter siden.Er det riktig? Ja, nettopp!
Hva gjør du nå? Nå leser jeg.
ofte Han kommer ofte på besøk. Han sier at han ofte kommer på besøk.
omsider Omsider forstår jeg forskjellen på presens og perfektum.
periodevis Han jobber periodevis. Han har ikke fast jobb.
plutselig Plutselig begynte det å regne. Regnet begynte plutselig.
samtidig Emilio og Johanne står opp samtidig. Begge to står opp klokka halv sju.
senere Nå er jeg litt trøtt. Kan vi snakke sammen litt senere?
sjelden Elina sier at Heidi sjelden har tid til henne. Det er litt trist.
snart Snart kommer jeg. Kommer du snart? Hun sier at hun snart skal begynne å studere.
straks Bare vent litt, jeg er straks tilbake.
Når er tidsadverb, kommer verbet på plass to. Først spiste de. Så danset de.
vanligvis Han sier at han vanligvis står opp klokka halv sju.

Stedsadverb

Vi finner stedsadverb ved å spørre: Hvor?Mange stedsadverb har to former: én form ved verb som forteller om bevegelse og én form som forteller om når man er på et sted.

 

Ved bevegelses-verb: Ved verb som forteller om når man er på et sted:
opp oppe Jeg går opp trappa. Nå er jeg oppe på toppen.
bort borte Gå bort til det treet. Stå der borte mens jeg tar bildet.
dit der Gå dit! Bra, nå er du der.
hit her Kom hit! Nå er du her.
fram/frem framme/fremme Han ønsker å komme fram. Det er deilig å være framme etter mange timer i bil.
hjem hjemme Han ringer hjem til kona si. Kona er hjemme.
inn inne Kom inn! Dere må være inne nå.
ned nede Vi kommer ned nå. Hva gjør dere der nede?
ut ute Barna går ut. De må være ute i to timer.
hjemmefra                   De går hjemmefra klokka 8.05. De er framme                   klokka 8.30.
hjemover                   Klokka to begynner de å gå hjemover.

Setningsadverb

Noen adverb sier noe om hele innholdet i setningen. De forandrer betydningen av setningen på ulike måter. Disse adverbene kalles setningsadverb.I helsetninger står setningsadverbene vanligvis etter første del av verbet.I leddsetninger står setningsadverbene foran verbet.

(Flere av tidsadverbene nevnt ovenfor kan også være setningsadverb.)

bare Gutten sier at han bare skal gjøre noe først.
ei Dette vil jeg ikke gjøre; den gang ei. Ei betyr ikke, men ordet brukes ikke så ofte.
ikke Han sier at han ikke vil komme på besøk.
også Hun lurer på om hun også skal reise til Tyskland.
egentlig Han vet ikke om han egentlig ønsker å flytte fra Oslo.
dessverre Torvald er dessverre død. Men han fikk et langt liv.
nok Nå har jeg spist nok mat!
heldigvis Han sier at han heldigvis hadde med seg mobilen da han fikk motorstopp midt på fjellet.
gjerne –        heller –        helst Jeg vil gjerne komme til deg på lørdag.Jeg vil heller være hjemme på lørdag.Jeg vil helst besøke kjæresten min på lørdag.
visst Naboene skal visst skille seg. Har du hørt det samme?

Gradsadverb

Gradsadverb kan være ord for mengde, dvs. ord som sier noe om det er lite eller mye av handlingen eller situasjonen.
ganske Han er ganske flink, ikke sant?
nesten Jeg fikk åtte feil. Jeg klarte nesten eksamen.
nokså Disse setningene er nokså vanskelige, synes du ikke?
Du er så fin! Så bra! Jeg er så glad.
veldig Det var veldig hyggelig å besøke dere.
litt Vil du ha litt mer kaffe? Jeg ser at du har lite igjen i koppen.
svært Jeg synes han er svært vanskelig å snakke med.
altfor Disse bøkene er altfor dyre, synes du ikke?
enda Nå har jeg blitt enda flinkere i norsk!

Andre adverb

akkurat Vi kom akkurat hjem. Vi har bare vært her i fem minutter.
alene Stadig flere mennesker trives med å leve alene.
aller Det er denne boka jeg liker aller best.
altså Da kommer du altså på festen?
atter Han er kommet tilbake, atter en gang. Atter betyr igjen, men ordet brukes ikke så ofte.
derfor Årsak: Han var kald. Derfor ble han syk.
dessuten Tillegg: Han var trist. Dessuten hadde han ingen penger.
ellers Du må stoppe bilen nå! Ellers kolliderer du. Ellers betyr omtrent det samme som hvis ikke.
forresten Det var forresten en ting til jeg ville si til deg. Du må huske å ringe til sjefen.
jammen Dette var jammen godt! = Dette var virkelig godt!
kanskje Du bruker ordet kanskje når du ikke er sikker.
like Melissa og Petter bor like i nærheten av et treningssenter.
likevel Hun var syk. Likevel gikk hun ut.
muligens Jeg kommer muligens på festen, men jeg vet ikke.
nemlig Vi kom litt senere på besøk, nemlig på onsdag.
sammen Jeg er ute sammen med vennene mine. Det er hyggelig.
tilbake Skal du være lenge ute, eller kommer du snart tilbake?
uansett Jeg føler meg ikke helt bra, men jeg reiser uansett.
vekselvis Barna bor vekselvis hos sin mor og hos sin far – en uke hos hver.
vel Du er ikke syk, er du vel?