Ordfamilie

Ordfamilie

Det er viktig å være klar over at mange ord inngår i ”ordfamilier”. En komplett ordfamilie består av substantiv, adjektiv og verb. Det er mange ord som inngår i komplette ordfamilier, men ikke alle ord gjør det.

Her er et eksempel på en komplett ordfamilie:

Substantiv: en bruker; en bruk

Verb: å bruke

Adjektiv: brukt; brukbar; brukelig

Her er et eksempel til:

Substantiv: en motivasjon

Verb: å motivere

Adjektiv: motivert; motiverende

Ser du hvordan adjektivet lages? Adjektivet blir her laget blant annet av perfektum partisipp (brukt; movtivert) og presens partisipp (motiverende). Ofte lages adjektiv slik. Men adjektiv kan også være forskjellig fra substantivet og verbet.

Her er et eksempel:

Substantiv: en glede

Verb: å glede

Adjektiv: glad

Her kan du se hvilke endelser adjektivet kan ha og hvordan adjektivet kan lages:

 

ENDELSE PÅ ADJEKTIVET SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV / PARTISIPP
forskjellig fra verbet og subst. glede glede glad
uten endelse varme varme varm
-lig liv leve livlig; levelig
-ig iver ivre ivrig
-sk     spansk
-isk kritikk kritisere kritisk
-som strev streve strevsom
-full forståelse forstå forståelsesfull
-løs hjelp hjelpe hjelpeløs
-fri gjest gjeste gjestfri
-bar bruk; bruker bruke brukbar
-iv produkt; produsert produsere produktiv
-aktig løgn; løgner lyve løgnaktig
-messig     rettmessig
-el svimle svimmelhet svimmel
-en modenhet modnes; modne moden
-ete krangel krangle kranglete
-ende (presens partisipp) dans danse dansende
-et/-t (perfektum partisipp) forandringbruk forandrebruke forandretbrukt

Substantivet kan også dannes på bakgrunn av flere ulike endelser:

ENDELSE PÅ SUBSTANTIVET SUBSTANTIV VERB ADJEKTIV / PARTISIPP
-ing bygging bygge bygget
-ning bygning bygge bygget
-sjon informasjon informere informert; informativ
-skap ekteskap ekte ektet
-dom kristendom kristne kristen; kristnet
-het avhengighet avhenge avhengig
-else forståelse forstå forstått; forståelig
-el advarsel advare advart; advarende
-er forfatter forfatte forfattet
-anse leveranse levere levert

Mange andre substantiv har ingen spesiell endelse. For eksempel: en bok, en stol, et vindu.

Når det gjelder verb, slutter de fleste på –e (i infintiv). Noen verb slutter på andre bokstaver, for eksempel: å bo, å sy, å gå, å dra, å fø, å si, å tro, å ha, med mer.

Hvorfor er det viktig å kjenne til ordfamilien?

Når man kjenner ordfamilien, snakker og skriver man mer korrekt. Man får også et mer avansert språk, fordi man kan variere språket mer. Se på dette eksempelet hvor ordet ”ansvar” er brukt – med hele ordfamilien:

 1. Hun stiller strenge krav til elevene.
 2. Kravene må innfris før man kan ta eksamen.
 3. De ansatte står på kravene for å få det de ønsker seg.
 4. De har krav på å få vite sannheten.
 5. De ansatte krever høyere lønn.
 6. Jobben er krevende.
 7. Hvorfor er alle de ansatte så kravstore?

I tillegg kan en ordfamilie ha ”fjerne slektninger”. Se på denne ordfamilien:

Substantiv: et slit; en slitasje

Verb: å slite

Adjektiv: sliten; slitt; slitsom

”Fjerne slektninger”:

Adjektiv: utslitt; nedslitt; avslitt

Ikke alle ord har ordfamilie. De er ”ensomme”. Eksempel:

Substantiv: penger

Verb: –

Adjektiv: pengelens

Substantiv: en dør

Verb: –

Adjektiv: –

Her er en oppgave som illustrerer hvordan ”ordfamilien” kan brukes i setninger på ulike måter.

Bruk ordfamilien til substantivet makt.

 1. Kongen i landet hadde stor ___.
 2. Han var en ___ konge.
 3. Han var ___ enn alle de andre kongene.
 4. En dag tok imidlertid ___ hans slutt.
 5. Kongen ___ ikke lenger å være den aller ___. 

Liste over ord som danner “ordfamilier”

Substantiv Verb Adjektiv / partisipp
advarsel (m) advare advarende; advart
aktivitet (m) aktivisere; aktivere aktiv; aktivert; aktiviserende; aktivisert
anerkjennelse (m) anerkjenne anerkjennende; anerkjent
antakelse (m) anta antakelig
anvendelse (m) anvende anvendelig; anvendt
arbeid (n); arbeider (m) arbeide arbeidsom; arbeidende; arbeidskrevende
avgjørelse (m) avgjøre avgjørende
avhengighet (m/f) avhenge avhengig
avlivning (m/f) avlive avlivet
avsløring (m/f) avsløre avslørende; avslørt
barbering (m/f) barbere barbert; barberende
befolkning (m/f) befolke befolket
begynnelse (m) begynne begynnende
behag (n) behage behagelig
beherskelse (m) beherske behersket
bekymring (m/f) bekymre bekymringsfull; bekymringsløs
beskrivelse (m) beskrive beskrivende; beskrevet
beskyttelse (m) beskytte beskyttende; beskyttet
bestemmelse (m) bestemme bestemmende; bestemt; ubestemmelig
betegnelse (m) betegne betegnende
betydning (m/f) bety betydningsfull; betydelig
bevegelse (m) bevege beveget; bevegelig; bevegende
blomst (m) blomstre blomstrende; blomstret; blomstrete
brann (m) brenne brennbar; brennende; brent
bruk (m) bruke brukbar; ubrukelig; brukt
bråk (n) bråke bråkete; bråket
bønn (m/f) be bedende; bedt
dekning (m/f) dekke dekket; dekkende
deltakelse (m), deltaker (m) delta deltakende
dikter (m) dikte dikterisk; diktende; diktet
drikk (m) drikke drikkelig; udrikkelig; drikkbar
drøm (m) drømme drømmende; drømt
dåp (m) døpe døpt
endring (m/f)) endre endret
engasjement (n) engasjere engasjerende; engasjert
fantasi (m) fantasere fantasifull; fantastisk; fantasiløs
fascinasjon (m) fascinere fascinert; fascinerende
feil (m) feile feilaktig; feil; ufeilbar
filosofi (m) filosofere filosoferende; filosofisk
flette (m/f) flette flettet
fly (n) fly flygende; flyvende
flyt (m) flyte flytende
fokus (n) fokusere fokusert; fokuserende
forbannelse (m) forbanne forbannende; forbannet
forbedring (m) forbedre forbedret; forbedrende
forberedelse (m) forberede forberedende; forberedt
forenkling (m/f) forenkle forenklet; forenklende
forferdelse (m) forferde forferdelig; forferdet; uforferdet
forklaring (m/f) forklare forklarende; forklarlig; uforklarlig; forklart
forlengelse (m) forlenge forlenget; forlengende
forståelse (m) forstå forståelig; uforståelig; forståelsesfull, forstått
forsvar (n) forsvare forsvarende; forsvart
forsøk (n) forsøke forsøkende; forsøksvis, forsøkt
fortelling (m/f) fortelle fortellende; fortalt
fortvilelse (m) fortvile fortvilet; fortvilt
forventning (m/f) forvente forventningsfull; forventet
fred (m) frede fredelig; fredet; fredløs
frigjøring (m/f) frigjøre frigjørende; frigjort
fristelse (m) friste fristet; fristende
frykt (m) frykte fryktelig; fryktsom; fryktet
funksjon (m) fungere fungerende
fyll (n) fylle fylt
følelse (m) føle følsom; følbar; følt
gjentakelse (m) gjenta gjentakende; gjentatt
glede (m/f) glede gledelig; glad
godkjennelse (m) godkjenne godkjent; godkjennende
grunnlag (n) grunnlegge grunnleggende; grunnlagt
hjelp (m/f) hjelpe hjelpende; hjelpsom; hjelpeløs
hopp (n) hoppe hoppende
hykleri (n); hykler (m) hykle hyklersk
hyllest (m) hylle hyllende; hyllet
håp (n) håpe håpefull; håpløs
inkludering (m/f) inkludere inkludert; inkluderende
innledning (m/f) innlede innledende; innledet
inspirasjon (m) inspirere inspirert; inspirerende
interesse (m) interessere interessant; interessert; uinteressert
iver (m) ivre ivrig
jubel (m) juble jublende; jublet
kommunikasjon (m) kommunisere kommunikativ; kommuniserende; kommunisert
konkretisering (m) konkretisere konkret; konkretisert
krav (n) kreve krevende; kravstor
kristendom (m) kristne kristen; kristnet
kritikk (m) kritisere kritisk; kritiserende; kritisert
kvalifikasjon (m) kvalifisere kvalifisert; kvalifiserende
ledelse (m) lede ledende
lek (m) leke lekende
lengsel (m) lengte lengtende; lengselsfull
lesning (m/f) lese lesende; leselig
letthet (m/f) lette lett
lidelse (m) lide lidende
liv (n) leve livlig; levende; levd
lykke (m/f) lykkes lykkelig
læring (m/f) lære lærerik; lært; lærende
løfte (n) love lovende
løgn (m/f); løgner (m) lyve løgnaktig
mangel (m) mangle manglende; mangelfull
militær (n) militarisere militær
mishandling (m) mishandle mishandlet
mistanke (m) mistenke mistenkelig; mistenksom; mistenkt
motivasjon (m) motivere motivert; motiverende
nasjon (m) nasjonalisere nasjonal
observasjon (m) observere observant; observerende; observert
opplevelse (m) oppleve opplevelsesrik
opplysning (m/f) opplyse opplysende; opplyst
overbevisning (m/f) overbevise overbevist; overbevisende
praksis (m) praktisere praktisk
press (n) presse pressende; presset
produksjon (m) produsere produktiv; produserende; produsert
provokasjon (m) provosere provosert; provoserende
påstand (m) påstå påståelig; påstått
påvirkning (m/f) påvirke påvirket; påvirkelig
realisering (m/f) realisere realistisk; realisert
referanse (m) referere refererende; referert
refleksjon (m) reflektere reflekterende; reflektert
regjering (m/f) regjere regjerende
regulering (m) regulere regulert; regulerende
repetisjon (m) repetere repeterende; repetitiv; repetert
respekt (m) respektere respektert; respektløs
risiko (m) risikere risikofylt; risikabelt
samling (m/f) samle samlende; samlet
sammenligning (m/f) sammenligne sammenlignende; sammenlignet
sang (m) synge syngende; sunget
sikkerhet (m/f) sikre sikker; sikret
sjenanse (m) sjenere sjenert; sjenerende
skildring (m/f) skildre skildrende
skrik (n) skrike skrikende
skuffelse (m) skuffe skuffet; skuffende
skyld (m/f) skylde skyldig
slitasje (m) slite sliten; slitt; slitsom
sprang (n) springe springende
spørsmål (n) spørre spørrende
stigning (m/f) stige stigende
stimuli (m) stimulere stimulerende; stimulert
strev (n) streve strevsom; strevende
struktur (m) strukturere strukturert; strukturerende
studie (n), student (m) studere studerende; studert
støtte (m/f) støtte støttende
sult (m) sulte sulten
svik (n) svikte sviktet; svikefull
symbol (n) symbolisere symbolsk; symboliserende
system (n) systematisere systematisk; systematisert
sår (n) såre såret; sårende; sårt
takk (m/f) takke takknemlig
tall (n) telle tellelig; utellelig; tellende; tellbar
tanke (m) tenke tenkelig; tankefull; tenksom; tenkt
tap (n) tape tapende; tapt
tilfredsstillelse (m) tilfredsstille tilfredsstillende
tilgivelse (m) tilgi tilgivende
toleranse (m) tolerere tolerant; tolerert
trang (m) trenge trengende
trening (m/f) trene trent
trivsel (m) trives trivelig
trussel (m) true truet; truende
trygghet (m/f) trygge trygg
tvang (m) tvinge tvingende
tvil (m) tvile tvilsom; tvilende
understrekning (m/f) understreke understreket
undersøkelse (m/f) undersøke undersøkende; undersøkt
utdannelse (m) utdanne utdannet; utdannende
utfordring (m/f) utfordre utfordrende; utfordret
uttalelse (m), uttale (m) uttale uttalende; uttalt
utvikling (m/f) utvikle utviklende; utviklet
utøvelse (m) utøve utøvende
variasjon (m) variere variert; varierende
veiledning (m/f) veilede veiledende
vekst (m) vokse voksende
vridning (m/f) vri vridd
ødeleggelse (m) ødelegge ødeleggende; ødelagt
økning (m/f) øke økende; økt
økonomi (m) økonomisere økonomisk; økonomisert
ønske (n) ønske ønskelig; ønskende; ønsket
åpning (m/f) åpne åpen; åpnet