Fasit (2011)

Fasit til oppgavene i Det går bra!, arbeidsbok

Her finner du løsningsforslag til oppgavene i Det går bra! (2011))

Kapittel 1, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

stol (m)

1. stolen. 2. stol. 3. stolen. 4. stol. 5. stol – stolen 6. stol – Stolen 7. stol – stol 8. stol 9. Stolen – stol 10. stoler – stolene 11. stol/stoler 12. Stolen

møbel (n)

1. Møblene 2. møbler 3. møbel 4. møblene 5. møblene 6. møbler 7. Møbler 8. møblene 9. møbel – møbler 10. Møblene 11. møbler 12. møbler

Kapittel 1, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene.

1. boka 2. tema/temaer 3. feil 4. språket/språk 5. uttrykk 6. tanker – boka 7. landet 8. Skip/Skipene – båter/båtene – havn 9. havet – seil – vei 10. uvær – kuling – storm 11. regnet – sola/solen 12. sol 13. regnet 14. sola/solen 15. Regn, regn – regn 16. språk – måte 17. språk – undersøkelse – språket/språkene 18. tolvårsalderen 19. alderen 20. alder 21. spontanitet 22. tid – eksamener 23. Tida/Tiden 24. tid 25. språk – språk 26. grammatikken – morsmål 27. tilbakemeldinger – støtte – respons 28. oppveksten – alder – nøkler 29. nøkler/nøklene – livet – tilværelsen 30. nøklene – mestring – tilhørighet – nøkkelsystemet – landet 31. land – nøklene – bagasjen 32. livet – nøkler – alder

Kapittel 1, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. spesielle – hverdagslige 2. avansert – idiomatiske 3. bedre 4. de kulturelle 5. det norske 6. språklige – det norske 7. det norske – det konkrete – det billedlige 8. åpent 9. åpne 10. en intuitiv 11. vanskeligere 12. Et lite/Små 13. lite 14. tungt 15. språklige 16. flere – nye 17. et fremmed – et nytt – nye – et nytt – nye, kulturelle 18. et eventuelt 19. nye – et passivt 20. Positive – gode – en effektiv 21. negative 22. et annet – gamle 23. andre – det norske 24. en møysommelig – nye 25. et nytt – en stor 26. usikker 27. sikkert – sikker 28. de fleste 29. den største 30. det norske – ulike 31. sentralt – viktig

Kapittel 1, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. om 3. med/i 4. ved 5. til – for 6. imot 7. i 8. på 9. i
forhold til/for 10. for 11. for – for 12. for 13. for 14. fra – av 15. til 16. til – for 17. til 18. til – til 19. for – på 20. for – i 21. på – ut av 22. til 23. på 24. til/for 25. på 26. I – av 27. av – i 28. av 29. til 30. for 31. av – av 32. for 33. fra – til 34. For – av*

* 33 og 34 er egentlig én setning: Lag små ordlister som går fra norsk til norsk, for å forsterke innlæringen av flere ord samtidig.

Kapittel 1, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. Likevel er det 2. er vanskeligere enn den andre 3. var av dem 4. stiger 5. gått 6. ned 7. den ivrigste studenten 8. Etter å ha tatt Språkprøve 3 9. har bodd i Norge 10. noen hadde tatt bøkene hans 11. om hun ville komme i fødselsdagen hennes 12. noen få av studentene 13. ikke i samme klasse 14. var ikke kjent med 15. kan ikke Tamara heller 16. ofte å snakke engelsk 17. stryk 18. lettere 19. parti 20. blir kjedelig 21. større utfordring 22. Innlæringen 23. bekymring 24. lekende 25. usikkerhet 26. lang 27. møtt av 28. bygd opp 29. støttet og oppmuntret 30. avislesing 31. løgnene


Kapittel 2, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en mann – kjerringa/kjerringen – slåttonna/slåttonnen – kjerringa/kjerringen – slåttekarene – mannen – ljåen – enga/engen – mannen – huset – smør – kjelleren – øl – ølbollen – grisen – hånda/hånden – kjellertrappa/kjellertrappen – grisen – smøret – grisen – smøret – gulvet – øltønna/øltønnen – grisen – døra/døren – spark – gulvet – tappen – hånda/hånden – kjelleren – øltønna/øltønnen

Kapittel 2, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. turistene – steder 2. de stedene – turistene/turister 3. vikingene/vikinger 4. sverd – makt – tvang 5. kristendommen – sverd – kamp 6. vikingene 7. hekser 8. vikingtiden – tanken 9. trang – land – tid 10. symboler 11. ursymbolet 12. slaget 13. slutten – vikingene/vikinger – plyndring/plyndringer – ekspedisjoner 14. drømmen – rikdom – sjanser – kyster 15. utlandet – byer – kongedømmer 16. begravelser – vis 17. valg – ektefelle – huset – vikingkvinnene/vikingkvinner – rettigheter – kvinner – tiden 18. Slavene – rettigheter 19. Debatten/Debattene – samfunn/samfunnet 20. Sagaene – fortellingene – verdenslitteraturen

Kapittel 2, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et godt/gode 2. godt 3. gode 4. gode 5. et godt 6. fin 7. fine 8. en fin 9. fine 10. fint 11. koselige 12. En koselig 13. koselig 14. de koselige 15. Et koselig 16. Et billig 17. billig 18. en billig 19. Billige 20. et billig 21. Et tysk/Tyske 22. En tysk – tyske 23. En frisk 24. et friskt 25. Friske 26. frisk 27. Et friskt 28. praktisk 29. praktiske – praktisk 30. et praktisk/praktiske 31. praktisk 32. et nytt/nye 33. nye 34. en ny 35. en ny/ny – nytt 36. Nye 37. en stille 38. En stille 39. et stille 40. stille 41. et stille 42. vakkert 43. vakre 44. et vakkert 45. modne 46. modent 47. En moden 48. modne – Et modent 49. Modne 50. et lite 51. Små 52. et lite – en liten 53. lita/liten/ei lita/en liten 54. En liten 55. De små 56. Den lille 57. en annen 58. andre 59. et annet 60. andre 61. ei anna/en annen 62. et annet 63. en annen

Kapittel 2, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. de gamle 2. populære – attraktive 3. brutale – fremmede 4. andre 5. negative – de positive 6. stakkars – glødende 7. selvstendig – nasjonale 8. kjente 9. særegne – treffsikre 10. bevarte 11. Rike – praktfulle 12. den eldste 13. flere – fleste – det øvrige 14. en fri – en annen 15. rituelle – overnaturlige 16. effektive 17. de mest brutale – mest voldelige/voldeligste 18. De anonyme – ulike 19. den norrøne 20. viktigere – travle

Kapittel 2, oppgave f. Sett inn riktig form av refleksivt pronomen eller personlig pronomen.

meg – ham – han – seg – vi – ham – seg – meg – ham – han – deg – ham – dere – dere – ham – oss – deg – meg – deg – meg – meg

Kapittel 2, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

1. Han har bodd i landet i tjue år, men han har ikke lært språket.

2. Selv om han har bodd i landet i tjue år, har han ikke lært språket. / Han har ikke lært språket, selv om han har bodd i landet i tjue år.

3. Til tross for at han har bodd i landet i tjue år, har han ikke lært språket. / Han har ikke lært språket, til tross for at han har bodd i landet i tjue år.

4. Han har bodd i landet i tjue år. Likevel har han ikke lært språket.

 

1. Siden han ofte ble syk av lufta i byen, flyttet de fra byen. / De flyttet fra byen siden han ofte ble syk av lufta i byen.

2. Han ble ofte syk av lufta i byen. Derfor flyttet de fra byen.

3. Han ble ofte syk av lufta i byen, så de flyttet fra byen.

 

1. Han avla eksamen i psykologi. Så begynte han å jobbe som psykolog.

2. Han avla eksamen i psykologi. Deretter begynte han å jobbe som psykolog.

3. Han avla eksamen i psykologi. Siden begynte han å jobbe som psykolog.

 

1. Hun var så glad i ham, så hun ville aldri såre ham.

2. Hun var så glad i ham. Derfor ville hun aldri såre ham.

3. Fordi hun var så glad i ham, ville hun aldri såre ham. / Hun ville aldri såre ham fordi hun var så glad i ham.

4. Siden hun var så glad i ham, ville hun aldri såre ham. / Hun ville aldri såre ham siden hun var så glad i ham.

Kapittel 2, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. for 3. til 4. for 5. på 6. i 7. med 8. for – i 9. for 10. av 11. på 12. på 13. I 14. I 15. For 16. til – av 17. på 18. til 19. på 20. i 21. for 22. til 23. over 24. for 25. i 26. på 27. ut 28. på 29. inn 30. over 31. av 32. til 33. for 34. for 35. for 36. til 37. i 38. på 39. På

Kapittel 2, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. popularitet 2. plyndringer, voldtekter og herjinger 3. ble tvunget 4. stolthet 5. Innføringen 6. framstillingsmåten 7. avsluttet 8. ikke sett henne på 9. Til tross for at/ Selv om – er de 10. ansvarlige for 11. det mest fantastiske skipet 12. Ifølge 13. ble begravd 14. sett 15. samfunn 16. levende 17. Verken – eller 18. ulovlig 19. har skrevet sagene 20. det/alt som fantes i begynnelsen 21. ble plantet midt i Åsgård 22. kalt 23. forstå – bevege seg 24. oppkalt 25. ofte gjenspeilet 26. Odin hadde pustet Livets pust inn i trestokkene, ga Ve stokkene form

Kapittel 3, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en papegøye – et bur/bur – huset – Papegøyen – rom – rom – hals – en gardinstang – en stemme – golvet – ulåtene – flekken – en papegøye – huset – lyder – papegøyen – tid – katten – huset – mor – potene – papegøyen – oppgave – husherren – stemmen – pengene

Kapittel 3, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. den gamle – kulturelle 2. Revolusjonære – eget – allmenne 3. de kulturelle, kunstneriske – en felles 4. ukjente – en muntlig – en annen 5. ulike – lokal 6. største 7. et meningsfullt 8. særnorske 9. en produktiv – intens 10. tilbakeholdte 11. større 12. de beste 13. Den unge – en rik – eldre 14. ulykkelig 15. en selvbiografisk 16. lille 17. de største/de store, mest kjente/kjente 18. satiriske – kritiske 19. sentrale 20. sosialkritisk, realistisk – problemrettet – psykologiske – symbolske

Kapittel 3, oppgave c. Sett inn riktig form av seriøs eller alvorlig.

1. seriøst 2. alvorlig 3. alvorlig 4. seriøs 5. seriøst/alvorlig 6. alvorlig 7. alvorlig 8. seriøs 9. seriøs 10. alvorlig

Kapittel 3, oppgave e. Sett inn riktig tid/form av verbene.

debuterte – utga(v) – dannet – skulle vise seg å bli – å avspeile – gjennomgikk – svarer til – hadde – ble – begynte – å bevege seg

Kapittel 3, oppgave h. Sett inn riktig stedsadverb.

hjem – hjemme

1. hjemme 2. hjem 3. hjem 4. hjemme 5. hjem 6. hjemme 7. hjem

ned – nede

1. nede 2. ned 3. ned 4. nede 5. nede 6. ned 7. nede

ut – ute

1. ute 2. ut 3. ut 4. ut – ute 5. ut 6. ute 7. ut

Kapittel 3, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av 2. på 3. ut over 4. på – av 5. på 6. på 7. om 8. over 9. på 10. for 11. i 12. ved 13. på 14. for – mot 15. på 16. på 17. på 18. om 19. på 20. på 21. på 22. i 23. til/hos 24. blant 25. på med – for 26. for 27. opp – for 28. for – på 29. i 30. på 31. med – for/på 32. til 33. til/bak

Kapittel 3, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. den gamle litteraturen burde legges på hylla 2. den gamle litteraturen ikke er verdiløs 3. hun føler at hun ikke alltid hører hjemme i sin egen kultur 4. nittende århundret 5. løsrive seg 6. Asbjørnsen og Moe som samlet inn 7. ble samlet inn av 8. dikterisk produksjon 9. tok livet av 10. mann døde/var død 11. problemer blir tatt opp 12. Bjørnson tildelt 13. betydningsfull 14. brøt 15. skrev/ga(v) altfor direkte 16. forarget 17. et opphold 18. Et dukkehjem som bidro til 19. lånte 20. ble truet av Krogstad 21. den skyldige 22. like godt vare på barna sine 23. Verken – eller

Kapittel 4, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. det beste landet 2. et fremmed begrep 3. en fjern drøm 4. varme hjem 5. en økonomisk krise/den økonomiske krisen 6. den moderne velferdsstaten 7. dårlige forhold – utilstrekkelig tilbud/utilstrekkelige tilbud 8. rike mennesker 9. åpne armer 10. slitne husmødre 11. høy posisjon 12. en klarere 13. vesteuropeiske land – vanskelige år 14. andre viktige 15. norske myndigheter/de norske myndighetene 16. De sosiale utgiftene/Sosiale utgifter 17. et sikkert helsetilbud – komfortable boliger – gode trygdeordninger 18. den politiske planen 19. de nakne fakta (de nakne faktaene) 20. den nye fattigdommen

Kapittel 4, oppgave c. Sett inn substantivene som svarer til verbene, med artikkel hvis nødvendig.

1. advarsel 2. anerkjennelse 3. beherskelse 4. beskyttelse 5. bønner 6. forferdelse 7. iver 8. lengsel 9. lidelse 10. løfte 11. mangel 12. skuffelse 13. tilgivelse 14. tvang 15. en utfordring 16. ødeleggelse

Kapittel 4, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. rikeste 2. et offentlig – fattige 3. sosial – den norske – den moderne 4. dårlige/et dårlig – utilstrekkelige/utilstrekkelig 5. Den tradisjonelle 6. åpne 7. slitne 8. en klarere 9. vanskelige 10. største – det norske 11. en dyp 12. en god – trygg – et sikkert – komfortable – gode 13. den politiske 14. de nakne 15. den langsiktige 16. aggressive – bitre – engstelige – bekymret 17. fattige – vanskelige – forståelsesfulle 18. fattige – (en) stor 19. morsomme – spennende 20. tungt – den idylliske

Kapittel 4, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene.

1. færre 2. eldste 3. bedre 4. lengste 5. den minste 6. fleste 7. meste 8. største 9. tyngste 10. yngre 11. verre – verst

Kapittel 4, oppgave f. Sett inn riktig form av eiendomspronomenene.

1. si 2. si 3. hennes 4. hennes 5. sin 6. sitt 7. deres – deres 8. deres 9. sine 10. deres 11. sin – sin – hans 12. sitt

Kapittel 4, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Jeg tror ikke på noe av      det du sier, så jeg vil ikke høre på deg lenger.
 2. Jeg tror ikke på noe av      det du sier. Derfor vil jeg ikke høre på deg lenger.
 3. Ettersom jeg ikke tror      på noe av det du sier, vil jeg ikke høre på deg lenger. / Jeg vil ikke      høre på deg lenger, ettersom jeg ikke tror på noe av det du sier.
 4. Jeg vil ikke høre på deg      lenger, for jeg tror ikke på noe av det du sier.

 

 1. Han fikk sju riktige      tall på lottokupongen, så han vant 5 millioner kroner.
 2. Han fikk sju riktige      tall på lottokupongen. Derfor vant han 5 millioner kroner.
 3. Ettersom han fikk sju      riktige tall på lottokupongen, vant han 5 millioner kroner. / Han vant 5      millioner kroner ettersom han fikk sju riktige tall på lottokupongen.
 4. Han vant 5 millioner      kroner, for han fikk sju riktige tall på lottokupongen.

 

 1. Fordi de ofte hadde      konflikter, valgte de å avslutte samlivet. / De valgte å avslutte samlivet      fordi de ofte hadde konflikter.
 2. De hadde ofte      konflikter. Derfor valgte de å avslutte samlivet.
 3. De hadde ofte      konflikter, så de valgte å avslutte samlivet.
 4. De valgte å avslutte      samlivet, for de hadde ofte konflikter.

Kapittel 4, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. til – i – i 3. til 4. til – i 5. på – for 6. opp på 7. på 8. på – i 9. på – av 10. på – av 11. i 12. i – blant/mellom 13. på 14. for 15. til 16. til 17. for 18. på 19. for 20. til 21. mot 22. opp 23. opp 24. om av – av 25. for 26. for 27. av 28. av 29. til 30. imot 31. ved – på 32. på – i

Kapittel 4, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. huske 2. beskyttelse 3. økonomiske kriser virkelig kunne ramme Norge 4. endringer i folks 5. er ikke nok plasser og ressurser 6. skepsis 7. økte blant 8. skulle bli tatt imot av mor 9. ble innført av Arbeiderpartiet 10. oljen som har gitt Norge enorme inntekter 11. diskuteres 12. krevde – privatisere 13. aktive 14. Det er riktig/rart/spesielt – selv om det er mange grupper som 15. sulten, tørst og kald 16. skamfull og sjenert 17. barnefamilier ofte er de som sliter mest 18. frykt for 19. aggressivitet, bitterhet, engstelse og bekymring 20. familiene hadde hatt ansvaret for de fattige, tok 21. Den mest inspirerende statsministeren 22. ble han sittende 23. den mest spennende jobben 24. masingen – klagingen 25. nye jobb var veldig 26. Likevel fikk han ingen jobb. 27. Likevel fikk hun ingen nye venner 28. enig (med Heidi) i 29. mangel på 30. innbetaling på


Kapittel 5, oppgave a. Sett inn ubestemt artikkel der det er nødvendig.

1. en 2. en 3. en 4. – 5. – 6. – 7. – 8. en 9. en 10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. – 16. – 17. en 18. – 19. en 20. – 21. et – en

Kapittel 5, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. sofaen 2. en sofa 3. lege – lærer 4. Fastlegen – vikaren – timer 5. legevakt 6. legevakten 7. helsesystemet 8. historiene – typer – avisene 9. formen – mediedekning – situasjonen 10. Diskusjonen – medisin – skolemedisin – land – land 11. former – behandling 12. behandlingsmåter 13. sikkerhet 14. halvparten – tilbydere – medisin 15. samfunn – Samfunnet 16. Et samfunn 17. samfunn 18. samfunnet 19. et samfunn

Kapittel 5, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. ledige 2. ufarlige 3. den søvnige 4. en privat – åpen 5. åpen 6. åpent – den private 7. De fine 8. De tragiske – fete 9. et skjevt 10. de positive – negative 11. fattigere – vanligere – alternative 12. bestemte – alternativ 13. alternative – stuerene 14. Alternativ – religiøs – de artige 15. rart – underlige 16. hastige 17. dødelige 18. mer hardføre – mer motstandsdyktige – mer produktive 19. den moderne – nytt 20. dødelige 21. næringsrik – mer økonomisk – mer gunstig/gunstigere 22. spesielle – særegne – kjære

Kapittel 5, oppgave d. Bruk ordene riktig.

1. ganger 2. tid 3. timen 4. timene 5. en gang 6. tid 7. tid 8. gang

1. bevilling 2. bevilgningen 3. bevilgninger 4. bevilgninger 5. bevilling 6. bevilgning(er)

1. flaks 2. sjanse 3. flaks 4. en sjanse

Kapittel 5, oppgave e. Sett inn et pronomen som passer.

Jeg – dere – jeg

seg – dere

jeg – dere

dere – dere – dere

dere – dere – Dere

som

de [brevskriverne]

de – De

de – de

de – deres – dem

de – dem

de

Kapittel 5, oppgave g. Sett inn et verb som passer i riktig tid/form.

1. sette deg – sitte/stå/ligge 2. å sitte/å ligge – satte deg/la deg – sitter/ligger – sitter/ligger – stå 3. har – satt/lagt – sette/legge – å stå/å ligge – Sett/Legg 4. sitter – setter seg – å sette seg 5. lå/satt – satte – meg – sto(d) – la 6. har ligget 7. sitte/stå 8. satte meg – hadde satt 9. lå – sto(d) 10. Sett/Legg 11. Sett 12. satte 13. satt 14. setter 15. satt – lagt – sette meg/legge meg

Kapittel 5, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. over 2. over 3. over 4. for/på 5. gjennom 6. av 7. i 8. på – på 9. ut av – på/i 10. for 11. opp med 12. til – av 13. for 14. på 15. for 16. til – for 17. i 18. i – etter 19. av 20. for 21. av 22. for – på – for 23. av – til – over 24. for/etter 25. til 26. i – i 27. for 28. på 29. til 30. I – av 31. ut 32. over 33. mot 34. for – til 35. i – til 36. i 37. inn på 38. for 39. på 40. i 41. ut 42. over

Kapittel 5, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. hun hadde lagt seg ned, kjente hun at hun hadde blitt 2. hun nok har pådradd seg en halsbetennelse 3. det nok vil gå raskt over 4. stole på 5. stengt/lukket 6. hun/han ikke har noen ledige timer 8. fortsatt et lite håp 9. påkrevd 10. jeg nok må henvende meg på legevakten 11. løpende 12. sittende 13. veldig mye 14. tilgang på 15. dårlig behandling 16. støttet og hjulpet 17. er ikke noe 18. rister på hodet og undrer seg 19. skepsis 20. bestemmende for 21. å legalisere 22. oppleves av mange 23. innvendinger om 24. selvbestemmelsesrett 25. stadig større åpenhet 26. Ivaretar

Kapittel 6, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene med artikkel. 

Den gamle, strøkne tallerkenen – den spesielle damen – et rødt hus/det røde huset – et spesielt råd – den yndige, merkelige damen – de sjeldne porselensskattene – den sleske, unge svigersønnen – et nytt lån – Den innpåslitne, gjerrige svigersønnen – de nysgjerrige naboene

Kapittel 6, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. en god 2. et åpent 3. det langstrakte 4. en lang – en interessant – (en) egen – mest 5. kritiske 6. en vanlig 7. den gammeldagse – små 8. den økonomiske – vanskelig 9. aktive – det politiske 10. ensom 11. synlige – det politiske 12. den virkelige – sosiale – politiske 13. det politiske 14. den biologiske 15. Den idylliske – slitne – et rent 16. En annen – et senere 17. nye – tidligere 18. andre – lettere – ung 19. god – trygg 20. vanskelige – nære

Kapittel 6, oppgave g. Sett inn å sette (seg), å legge (seg), å ligge, å sitte, å stå

1. har stått – har – stått/sittet – ligge 2. Satte 3. Har – satt 4. lagt 5. har – ligget/sittet 6. har – satt/lagt 7. satte/la – la 8. sette seg 9. lagt 10. har stått – sette seg

Kapittel 6, oppgave h. Sett inn verbene i preteritum eller perfektum.

1. skjedde 2. feide 3. har vært 4. stod 5. gikk 6. har vært 7. var 8. begynte 9. har endret 10. har fått

Kapittel 6, oppgave i. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Selv om de ofte går på      tur i skogen, liker de seg best i byen. / De liker seg best i byen, selv      om de ofte går på tur i skogen.
 2. Til tross for at de ofte      går på tur i skogen, liker de seg best i byen. / De liker seg best i byen,      til tross for at de ofte går på tur i skogen.
 3. De går ofte på tur i      skogen, men de liker seg best i byen.
 4. De går ofte på tur i      skogen. Likevel liker de seg best i byen.

 

 1. Jeg er ofte skuffet over      min bror Per, siden Per sjelden ringer til vår mor. / Siden Per sjelden      ringer til vår mor, er jeg ofte skuffet over min bror Per.
 2. Jeg er ofte skuffet over      min bror Per, for Per ringer sjelden til vår mor.
 3. Per ringer sjelden til      vår mor, så jeg er ofte skuffet over min bror Per.
 4. Per ringer sjelden til      vår mor. Derfor er jeg ofte skuffet over min bror Per.

 

 1. Siden utstillingsdukker      ofte er veldig tynne, ønsker flere mennesker andre typer modeller. / Flere      mennesker ønsker andre typer modeller, siden utstillingsdukker ofte er      veldig tynne.
 2. Flere mennesker ønsker      andre typer modeller, for utstillingsdukker er ofte veldig tynne.
 3. Utstillingsdukker er      ofte veldig tynne, så flere mennesker ønsker andre typer modeller.
 4. Utstillingsdukker er      ofte veldig tynne. Derfor ønsker flere mennesker andre typer modeller.

Kapittel 6, oppgave j. Sett inn en preposisjon eller adverb som passer.

1. i 2. mot/fra 3. på 4. på 5. mot/til 6. på 7. til 8. under 9. bak – om 10. med 11. opp/ut – på 12. for 13. for 14. i – på 15. om 16. på 17. om 18. i 19. i 20. fra 21. til 22. av 23. på – på

Kapittel 6, oppgave k. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. alle vet 2. nok følelsen av 3. gjennomsnittslønn er lavere 4. at kvinnene faktisk fremdeles må føde barna 5. om det fortsatt sitter flest menn i lederstillinger 6. både jobbe fulltid og ta seg av husarbeidet 7. dobbeltarbeidende 8. sin hvile 9. derpå 10. er like gamle 11. Etter hvert 12. kulminerte 13. gå i oppløsning 14. bemerkninger om 15. kontakt med far – kontakt med mor 16. til 17. egentlig livet til 18. fokuseres 19. Er det nødvendig 20. nærlesing av avisene 21. følelseslivet sitt 22. andre landet i verden 23. den nye ekteskapsloven ble vedtatt 24. seksuelle legningen til barna 25. tøffing 26. mening er at

Kapittel 7, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

1. jentene 2. guttene 3. lærerne 4. lærerne 5. jentene 6. jentene 7. foreldre 8. lærere 9. jentenes 10. fedre 11. mødre

Kapittel 7, oppgave b. Sett inn riktig form av substantivene og adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. en god situasjon 2. et åpent 3. det biologiske aspektet – kvinner – en lederstilling 4. fuglen 5. den utdannelsen 6. dette/det langstrakte land(et) 7. en lang periode – (en) utdannelse – egen – kvinnene/kviner 8. Situasjonen – kvinner 9. Kvinner/Kvinnene – husarbeid(et) 10. den økonomiske situasjonen 11. et lite/et mindre antall – liv/livet 12. maten 13. en ny kvinnebevegelse 14. kvinnene/kvinner – arbeidslivet 15. Ordet – aktuelt 16. plass – kjøkkenbenken 17. behov – hjelp – barnepass 18. den biologiske forskjellen – mann/mannen – kvinne/kvinnen 19. et rent hjem – en død idé 20. en viktig rolle – liv

Kapittel 7, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et vakkert – glitrende 2. en spesiell 3. en spesiell – et annerledes 4. et stort 5. vanskelig – rart – vanlige 6. forskjellige – det norske 7. et eget, nytt, norsk 8. et gammel 9. norske – det danske 10. nye – uforståelige 11. en fattig 12. en usedvanlig – det norske 13. gode 14. en jevn 15. største 16. yngre – eldre 17. uskrevne 18. seksuell 19. De fleste – den kristne 20. En tradisjonell – negative

Kapittel 7, oppgave e. Sett inn bli lærer. Flere steder må du også sette inn preposisjon og infinitivsmerket å.

1. om å bli lærer 2. å bli lærer 3. om å bli lærer 4. om/til å bli lærer 5. til å bli lærer 6. til å bli lærer 7. for å bli lærer 8. å bli lærer 9. i å bli lærer 10. bli lærer 11. å bli lærer 12. om å bli lærer 13. å bli lærer 14. om å bli lærer 15. mot å bli lærer 16. om å bli lærer 17. etter å bli lærer 18. etter å bli lærer 19. å bli lærer 20. på å bli lærer

Kapittel 7, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. i 2. bak 3. opp 4. på – av 5. i 6. av – inn 7. mot 8. på 9. av 10. i 11. med 12. mellom 13. på 14. med 15. av 16. av 17. av 18. på 19. over 20. til 21. for 22. fram/ut 23. opp mot 24. på 25. av – til 26. til 27. i 28. på 29. til 30. ut – av 31. ut 32. over 33. over 34. i – i – for

Kapittel 7, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr det samme.

1. glitrer 2. at jeg aldri får dialekten hennes 3. miste/gi slipp på dialekten sin 4. stolthet over 5. problemer med 6. Unionsoppløsningen – i 7. mening var 8. gjennomført 9. ble dannet av Aasen 10. studier baserte seg på/ble basert på 11. språklige 12. kom med forslag 13. Bruken av 14. mellom 15. utvannet 16. enkelte grupper – brukes slang 17. til å banne 18. er det stygt å banne 19. avhengig av 20. Betydningen av 21. avledning

Kapittel 8, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

1. mytene 2. myter 3. myter 4. myte 5. myter 6. mytene

1. nordmenn 2. nordmann 3. nordmenn 4. nordmenn 5. nordmennene 6. nordmenn

1. kulturen 2. kultur 3. kulturer 4. kultur 5. kultur 6. kultur

1. holdninger 2. holdning 3. holdninger 4. holdningene 5. holdninger 6. holdning

1. innvandrere 2. innvandrer 3. innvandrere 4. innvandrerne 5. innvandrere 6. innvandrerne

Kapittel 8, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene og substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. norske tradisjoner/de norske tradisjonene 2. de ulike høytidene/ulike høytider 3. kritiske utsagn 4. en overdreven forestilling 5. dårlige samvittighet 6. andre tider 7. dagsaktuelle virkelighet 8. felles fortellinger 9. sterke tradisjonsbånd 10. Den løsslupne, spontane nordlendingen 11. fulle fiskere 12. rause, talelystne mennesker 13. et gjestfritt land 14. sentralt midtpunkt 15. indre kontraster 16. unike, fantastiske områder 17. Et attraktivt sted 18. kulturelle oppblomstringen 19. gode eksempler – kulturell oppblomstring

Kapittel 8, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. den lokale – ulike 2. raske 3. treg, langsom – sindig 4. et positivt – romantisk 5. forsiktige, ettertenksomme – stillferdige 6. gjerrige, måteholdne – oppfinnsomme 7. rause, humoristiske, åpne, talelystne, løsslupne – spontane 8. en sentral plass 9. et variert – attraktivt 10. et internasjonalt – bedre 11. den konkrete 12. markerte – negative 13. den skjønnlitterære 14. fleste – negative 15. gode 16. de samiske – de norske 17. kristne 18. Økte – andre – tradisjonelle 19. nasjonale 20. åpne – skeptiske

Kapittel 8, oppgave e. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. norske 2. den typiske 3. nærmere 4. kald – reservert 5. ulike 6. et multikulturelt 7. de olympiske 8. en selvgod 9. best/gode 10. bedre 11. en overdreven 12. dårlig 13. gammeldags – umoderne 14. en annen 15. den dagsaktuelle 16. fleste – redd(e) 17. en relevant 18. felles 19. norske 20. et ungt – sterke 21. den regionale 22. raske 23. gammeldags – solid 24. et positivt – romantisk 25. mer kritisk 26. nye 27. forsiktige, ettertenksomme – stillferdige 28. gjerrige, måteholdne – oppfinnsomme 29. viktig 30. tungsindig – religiøs 31. lunefull 32. En negativ 33. fulle 34. rause, humoristiske, åpne, livsglade, gjestfri(e), talelystne, selskapelige, løsslupne, spontane – direkte 35. en sentral 36. det sentrale 37. et variert – attraktivt

Kapittel 8, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Selv om det er mange      unike steder på østkanten i Oslo, har nok myten om øst og vest litt      sannhet i seg. / Myten om øst og vest har nok litt sannhet i seg, selv om      det er mange unike steder på østkanten i Oslo.
 2. Det er mange unike steder      på østkanten i Oslo. Likevel har nok myten om øst og vest litt sannhet i      seg.
 3. Til tross for at det er      mange unike steder på østkanten i Oslo, har nok myten om øst og vest litt      sannhet i seg. / Myten om øst og vest har nok litt sannhet i seg, til      tross for at det er mange unike steder på østkanten i Oslo.
 4. Det er mange unike      steder på østkanten i Oslo, men myten om øst og vest har nok litt sannhet      i seg.

 

 1. Han var lei av alt      regnet, så han bestilte en pakketur til Tyrkia.
 2. Han bestilte en pakketur      til Tyrkia, for han var lei av alt regnet.
 3. Siden han var lei av alt      regnet, bestilte han en pakketur til Tyrkia. / Han bestilte en pakketur      til Tyrkia siden han var lei av alt regnet.
 4. Han var lei av alt      regnet. Derfor bestilte han en pakketur til Tyrkia.

 

 1. Selv om det ofte var      mange folk på kafeen, tjente innehaveren svært få penger. / Innehaveren      tjente svært få penger selv om det ofte var mange folk på kafeen.
 2. Det var ofte mange folk      på kafeen. Likevel tjente innehaveren svært få penger.
 3. Til tross for at det      ofte var mange folk på kafeen, tjente innehaveren svært få penger. /      Innehaveren tjente svært få penger til tross for at det ofte var mange      folk på kafeen.
 4. Det var ofte mange folk      på kafeen, men innehaveren tjente svært få penger.

Kapittel 8, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. for 2. Ved 3. ved 4. av 5. av 6. Under 7. på 8. på/i 9. til 10. i – i 11. over 12. til 13. i 14. på 15. på 16. i 17. for 18. i 19. til – i 20. på 21. ved 22. for 23. av 24. i 25. ved 26. for 27. til 28. for – med 29. til – for 30. til 31. av/på 32. i – på 33. om 34. i 35. med 36. til

Kapittel 8, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. Siden/Fordi/Ettersom noen synes jula i Norge er et ork 2. Etter at de hadde spist ribbe 3. skal ringes 4. selv om jeg ikke har 5. om det ikke er 6. er like vanskelige 7. liggende på sofaen 8. stående og prate 9. masingen 10. Likevel får ikke alle hjelp 11. alkohol 12. hatt færre/mindre 13. sannsynligvis ikke 14. pratet med Melissa på 15. som er arbeidsledige 16. har arbeid/er i jobb 17. fødsel 18. en utjevning 19. feighet 20. ble stående 21. ble sittende 22. holdninger 23. ofte kritikk til 24. vært utsatt for diskriminasjon 25. tok i bruk 26. kreve mer 27. er rask til

Kapittel 9, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene.

Værelset – baksiden – den røde hytten/en rød hytte – et nattbord – en kommode – skuffer – bilde – sti – løvtrær – bord – fotografi – forhold – fortiden – potteplanter – stein – Vinduet – solstråler/solstrålene – løvverket – stien – trærne – senga/sengen – sengeteppet – Gardinene – formiddag – gulvet – lampa/lampen/ei lampe/en lampe – taket – blikket – lampa/lampen – værelset – mora/moren – kjøkkenvinduet – trappa/trappen

Kapittel 9, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med eller uten artikkel.

1. fleste – en god/den gode 2. typisk – god – de olympiske 3. bedre – andre 4. den sterke – den svake 5. rikeste 6. sentrale – den norske 7. andre – en annen – god 8. skolemodent 9. den rotfestete/rotfestede – likt 10. færre 11. kritiske 12. Den individuelle – det kritiske – et sunt – godt 13. Det faglige – norsk – tilfredsstillende 14. De nasjonale – faglige 15. dyster 16. egen – egne – egne – eget 17. farlige – tragiske – kriminelle 18. seriøse – et langt 19. Høyere – Den gamle – den nye

Kapittel 9, oppgave c. Sett inn å synes eller å tro.

1. tror 2. synes 3. Synes 4. Tror 5. Synes 6. Tror 7. synes 8. Tror 9. Synes 10. Synes 11. Tror 12. Tror 13. Synes 14. synes 15. tror 16. tror 17. Synes – Tror

Kapittel 9, oppgave d. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. et enkelt 2. Det enkle 3. enkle 4. varme 5. De varme 6. åpne 7. det åpne 8. Et åpent 9. den beste 10. større – større 11. skuffete/skuffede 12. De magre 13. Et gustent/Gustne 14. gulblek

Kapittel 9, oppgave e. Sett inn riktig form av eiendomspronomenene.

1. hans 2. sine – sin 3. sin – sitt 4. sin 5. sin 6. sin 7. sin 8. sin 9. sin 10. sin – sitt 11. sin 12. sin 13. sin 14. hennes 15. sin 16. sine 17. hennes – hennes 18. sin 19. hans 20. Hans 21. deres 22. deres 23. Hans/Hennes 24. deres 25. hans/hennes 26. sin 27. sitt 28. sitt – sin 29. hans 30. sine 31. sin

Kapittel 9, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. med 2. på 3. i – til 4. fra 5. på 6. opp 8. ut 9. ut 10. av 11. for 12. på med 13. til 14. fra 15. i 16. om 17. av 18. på 19. av 20. av 21. opp 22. av 23. for 24. til 25. på 26. med 27. i 28. på – i/på – på 29. til 30. på 31. til 32. til 33. i 34. på 35. på – til 36. til 37. for

Kapittel 9, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. hvordan barna skal lære det 2. om den norske skolen virkelig ikke holder mål 3. kombineres med lek 4. utsette skolestart med ett år 5. timer 6. strevsomt å lære 7. Innføringen av 8. ikke-eksisterende 9. opplevelsen av 10. Koster 11. stilt 12. mangel på 13. legger vekt 14. Å fullføre videregående skole 15. det vikarmangel 16. symbol for/på 17. russen er ansvarlig og moden 18. statlig 19. oppnåelse av 20. refleksjon 21. til hinder for 22. er tillatt/lov 23. det den sterke eller den svake som skal 24. mann som kommer der – venninnes mann som 25. hun hadde vært på skolen, lekte hun på SFO 26. man hadde gjennomført nasjonale prøver, innførte man

Kapittel 10, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med artikkel hvis nødvendig.

en gutt – tenner – munnen – tennene – et hull – små fyrer – merkelige navn – merkelige fyrer – et kraftig forstørrelsesglass – svarthåret – rødhåret – tanna – huset

Kapittel 10, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med artikkel hvis nødvendig.

1. kulturelle – nyere 2. betydeligste/mest betydelige – den norske 3. vakre – internasjonal 4. det nasjonale – de moderne – stor/større 5. en åpen – de internasjonale 6. den avantgardistiske – større – større 7. Den nyere 8. den elektroakustiske 9. et stort 10. De teknologiske – en stor 11. de sterkeste 12. grafiske – eksperimentelle 13. Den naivistiske – barnlig – et voksent 14. det såkalte 15. naturalistisk 16. verdenskjente 17. særegne – spesielle – offentlig 18. hard 19. en annen 20. et romantisk – den klassiske

Kapittel 10, oppgave c. Sett inn riktig form av det refleksive pronomenet eller eiendomspronomenet.

1. sin – sin 2. hennes 3. hennes 4. vårt – våre – sitt – deres 5. sitt – sin – mitt – ditt 6. hans – sitt – mitt 7. deres – deres 8. sin – sin – sin – sitt – sine – min

Kapittel 10, oppgave f. Sett inn riktig tid/form av verbene.

ha skjedd – må vente – kan hjelpe – la – var – var – sovnet – våknet – gikk – var – tenkte – våknet – tok – hørte – ser – er – virker – er – renner – er – blåser – kommer – kom – var – lå – skjønte – ville – å sovne – gledet meg – skulle – klatret – skulle – var – forsto(d) – kom – å få – dro – forsto(d) – kom – måtte

Kapittel 10, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. for 3. med på 4. til 5. med 6. for 7. til 8. til 9. med – til 10. på 11. på 12. på 13. i 14. ut 15. med 16. til 17. på 18. på 19. til 20. til 21. over 22. av 23. imot 24. ut av 25. ut 26. for 27. i 28. opp 29. for/til – på 30. til 31. på 32. på om

Kapittel 10, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. den nasjonalromantiske 2. internasjonalt 3. åpne i forhold 4. appell 5. Bandets første LP ble 6. sitt gjennombrudd 7. enkelhet og spontanitet 8. gjennomgående 10. brøt 11. litterære gjennombrudd kom med 12. utgivelsen 13. sin debut som forfatter 14. som har blitt mest spilt i Europa 15. fornyelsen av poesisjangeren 16. oppsiktsvekkende 17. dikt er ikke alltid enkelt 18. å ha blitt frifunnet fra anklagen 19. Forfatterskapet 20. selv 21. tar for seg 22. koster ikke kommunene

Kapittel 11, oppgave a. Sett inn riktig form av substantivene, med eller uten artikkel.

1. vennene 2. dager 3. tyvene 4. tyver 5. mennesker 6. menneskene 7. ganger – uka/uken 8. Reglene – reglene 9. dager 10. morgenen 11. morgen 12. menneske 13. lærer – jobben 14. mat – drikke – helten 15. Gresset – siden 16. toppen/topps 17. veien/vei 18. vei 19. hjemvei 20. hjemveien

Kapittel 11, oppgave b. Sett inn riktig form av adjektivene, med eller uten artikkel.

1. visse – private 2. den norrøne – den samiske 3. en annen 4. Den katolske 5. Den protestantisk-lutherske – offisielle 6. passive 7. et bredt – ulike 8. Vanlige – felles – personlig 9. store – hellige 10. kristne 11. lang 12. det sosiale

Kapittel 11, oppgave c. Sett inn riktig form av adjektivene.

gammelt – rart – ensom – eldste – peneste – gladest/mest glad – dårlige – andre – snill – fornøyd – første – nyttigste/mest nyttige – hyggelig – uheldig – sulten

Kapittel 11, oppgave d. Sett inn riktig tid/form av verbene.

ble – flyttet – fikk – het – gikk – snakket – pleide – å si – var – flyttet – har jeg ikke sett – holdt meg – spilte – satt – konkurrerte – sitte – sto(d) – hørte – skrike – ruse – blir – sa – husker – var sa – å få – sa – var – sa – går – spiller – svarte – hadde – ble sittende – nektet å gå

Kapittel 11, oppgave e. Sett inn riktig pronomen i riktig form.

oss – vi – oss – hans – meg – min – våre – sine – sin – sin – seg – du – seg – oss – våre – sin – våre – sine – seg – sitt

Kapittel 11, oppgave f. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Hun setter ofte penger i      banken. Likevel har hun ikke nok til ny bil.
 2. Selv om hun ofte setter      penger i banken, har hun ikke nok til ny bil. / Hun har ikke nok til ny      bil, selv om hun ofte setter penger i banken.
 3. Til tross for at hun      ofte setter penger i banken, har hun ikke nok til ny bil. / Hun har ikke      nok til ny bil, til tross for at hun ofte setter penger i banken.
 4. Hun setter ofte penger i      banken, men hun har ikke nok til ny bil.

 

 1. Hun sender ham sms ti      ganger om dagen. Likevel svarer han aldri på meldingene.
 2. Selv om hun sender ham      sms ti ganger om dagen, svarer han aldri på meldingene. / Han svarer aldri      på meldingene selv om hun sender ham sms ti ganger om dagen.
 3. Til tross for at hun      sender ham sms ti ganger om dagen, svarer han aldri på meldingene. / Han      svarer aldri på meldingene til tross for at hun sender ham sms ti ganger      om dagen.
 4. Hun sender ham sms ti      ganger om dagen. Men han svarer aldri på meldingene.

 

 1. De har visst tenkt å      bygge ut huset, for de venter seg en liten i august.
 2. Ettersom de venter seg      en liten i august, har de visst tenkt å bygge ut huset. / De har visst      tenkt å bygge ut huset ettersom de venter seg en liten i august.
 3. De venter seg en liten i      august, så de har visst tenkt å bygge ut huset.
 4. De venter seg en liten i      august. Derfor har de visst tenkt å bygge ut huset.

Kapittel 11, oppgave g. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

på – på – ned av – for – for – til – ved / i – i – på – til – på i – for – på – av – av – av – ved – hos

Kapittel 11, oppgave h. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. av – på 2. På – på 3. til 4. av 5. over 6. over 7. over 8. av 9. med 10. over 11. ut 12. til 13. i 14. på 15. til 16. av 17. på 18. til 19. på 21. – 22. med 23. av 24. på 25. til 26. til 27. for 28. for – til 29. fram 30. opp 31. mot 32. i 33. på 34. over 35. for

Kapittel 11, oppgave i. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. stolthet over sitt demokrati 2. bli kritisert 3. over til protestantismen 4. mange føler seg trygge 5. i fokus hos/for 6. han nok opplever sitt forhold til religion som noe privat 7. trosutøvelse 8. myndighetene blander seg inn 9. man må få det godkjent på forhånd 10. rasistisk, kan det være straffbart 11. ha utgitt/utgi 12. ha brutt 13. man beslag på 14. Utnevnelse(r) av – tar 15. Kristningen – over 16. ble skilt – det innledet 17. på dyrkelsen av den norrøne mytologien i Norge sluttet/tok slutt 18. seg for å la seg døpe 19. krav om 20. en tilbakegang 21. religiøse interessen – mindre


Kapittel 12, oppgave d. Sett inn riktig form av verbene, substantivene og adjektivene.

var – satt – klemte – furutreet – gammelt – gutten – satt – gode – brede – treet – la – stammen – godt – varm – trygt – huset – lå – menneskene – kjente – var – var – bodde – faren – var – seg* – gamle – gode – fin – hesten – satt – grått

*seg er ikke verb, substantiv eller adjektiv (feil i oppgaven)

Kapittel 12, oppgave f. Sett inn løst eller fast sammensatt verb.

1. slå – 2. avslå 1. Å oppdra 2. dra opp 1. ta av 2. avtatt 1. har – pågått 2. (å) gå på 3. Gå på 1. har oversatt/oversatte 2. sette over

Kapittel 12, oppgave h. Bind setningene riktig sammen og med logisk innhold.

 1. Siden noen nettopp har      malt her, kan du ikke sitte her. / Du kan ikke sitte her siden noen      nettopp har malt her.
 2. Ettersom noen nettopp      har malt her, kan du ikke sitte her. / Du kan ikke sitte her ettersom noen      nettopp har malt her.
 3. Noen har nettopp malt      her, så du kan ikke sitte her.
 4. Du kan ikke sitte her,      for noen har nettopp malt her.
 5. Noen har nettopp malt      her. Derfor kan du ikke sitte her.

 

 1. Han varmer opp hele      huset, slik at hun ikke skal fryse.*
 2. Han varmer opp hele      huset for at hun ikke skal fryse.
 3. Han varmer opp hele      huset, så hun skal ikke fryse.
 4. Hvis han varmer opp hele      huset, skal hun ikke fryse. / Hun skal ikke fryse hvis han varmer opp hele      huset.
 5. Han varmer opp hele      huset. Derfor skal hun ikke fryse.

*Når setninger starter med slik at, kan denne setningen ikke settes først.

Kapittel 12, oppgave i. Sett inn preposisjoner eller adverb som passer.

1. til 2. til 3. til 4. med 5. med 6. på 7. i 8. fra 9. til 10. til 11. av 12. med 13. over 14. etter 15. i – med 16. på – på 17. i/på 18. i 19. på 20. på 21. ved – til 22. ut 23. ut av – fra 24. på 25. etter 26. for 27. med 28. om 29. for 30. i 31. i 32. mye* 33. ut 34. av 35. på 36. til 37. over

*mye er et gradsadverb

Kapittel 12, oppgave j. Skriv om slik at setningene betyr omtrent det samme.

1. militærnekter 2. debut kom i 1993 med 3. ironisk – overdriver – humoristisk 4. er illustratør 5. svensk oversettelse 6. selvbiografiske 7. ble kåret til årets bok 2009 av Morgenbladets lesere 8. én måte 9. er den romanen (som) Axel Sandemos er 10. preges av hans tid som sjømann 11. ruver 12. undertrykt og underkuet 13. visste tidlig at han ville bli 14. bestemmelsen/valget om å bli forfatter da han var 15. store gjennombruddet 16. mange spør ham hvorfor tekstene hans er så triste 17. maner fram det minimalistiske gjennom sin 18. Breiteig hadde studert fysikk i to år, studerte han litteraturvitenskap 19. forsøk på å være 20. har blitt inspirert av/har latt seg inspirere av Hemingways kjølige knapphet 21. til Hanne Ørstadvik skildres nære familierelasjoner 22. Ørstadviks debutroman 23. sin utdannelse 24. og en 25. åttitreåring