Vokabular grunnbok

Sommer 2010 425Her finner du de ordene og uttrykkene som forekommer i vokabularlistene til Det går bra! (grunnbok). Forklaringene til ordene og uttrykkene finner du i grunnboka.

Bruk denne oversikten før eller etter gjennomgangen av hvert kapittel og spør deg selv: Hvilke ord og uttrykk forstår jeg? Hvilke ord og uttrykk bør jeg jobbe mer med? Ordene og uttrykkene kan eventuelt også bli gjennomgått av lærer før eller etter gjennomgang av det enkelte kapittelet. Lykke til!

1 Tanker til deg som studerer norsk
alt mellom himmel og jord – anstendig (adj.) – anvende (v2) – avgjørende (adj.) – avsnitt (n) – begi (ureg.) seg ut på åpent farvann – billedlig plan – bli (ureg.) tiltalt – bomme (v1) på oppgaven – by (ureg., v4) seg en anledning – det spiller inn – drøftende tekst – enestående (adj.) – engste (v1) seg – etter regnet kommer alltid sola – fordel (m) – forsterke (v1) – fra bunnen av – få (ureg.) svar på tiltale – få til – få utbytte av noe – gjennomgå (ureg.) – gjøre (ureg.) en innsats – grundig (adj.) – gud og hvermann – ha (ureg.) anledning til – ha innvirkning på – ha til rådighet – havn (f/m) – hensiktsmessig (adj.) – i forbindelse med – i så stor grad – imidlertid (adv.) – inntrykk (n) – intuitiv (adj.) – jo … desto – kaste (v1) loss – kjede (v1) seg – kjenne (v2) seg igjen – konkret plan – konsultere (v2) – kraftig (adj.) – kriterium (n) – kuling (m) – kulturell kode (m) – legge (ureg.) merke til – leservennlig (adj.) – løse (v2) båtens fortøyning – mestring (m) – metafor (m) – muligens (adv.) – møysommelig (adv.) – norm (m) – nylig (adv.) nøkkelknippe (n) – oppgitt (adj.) – oppmuntring (m) – oversiktlig (adj.) – partisk (adj.) – passivt ordforråd (n) – påstand (m) – redegjøre (ureg.) – redsel (m) – redskap (n) – rett som det er – runde (v1) av – samle (v1) trådene – sikre (v1) – sinke (v1) – skepsis (adj.) – skrive (ureg.) utenom oppgaven – slå (ureg.) over på engelsk – snakke (ureg.) flytende – spille (ureg.) en rolle – spontan (adj.) – sprik (n) – stryke (ureg.) til eksamen – ta (ureg.) et skritt videre – takle (ureg.) – temmelig (adv.) – ulempe (m) – umiddelbart (adv.) – utbytterik (adj.) – utfordring (m) – utvide (v1) – uunnværlig (adj.) – veie (v3) opp for – å vekke interesse – venne (v1) seg til – vinkling (m) – være (ureg.) gjennom tøffe tak
2 En liten smakebit på norsk historie
alminnelig (adj.) – amme (v1) -anklage (v1, v3) – bestå (ureg.) – betrakte (v1) – borg (m) – bragd (m) –  bruse (v2) – brutal framferd (f/m) – bål (n) – båtforlis (n) – diger (adj.) – djevel (m) – dra (ureg.) på røvertokt (n) – fedrift (m) – festlig (adj.) – flittig (adj.) – forestilling (m) – åforfølge (ureg.) – foregå (ureg.) – forstand (m) – forsvarsløs (adj.) – fortjene (v2) – framstille (v2) som – fullbyrde (v1) – gjenspeile (v1) – grav (f/m) – gå (ureg.) til hodet på noen – heks (f/m) –  henrette (v1) – herje (v1) – hevne (v1) – høvding (m) – hån (m) – ingensinne (adv.) – inntreden (m) – jotun/jotner (m) – kaldblodig (adj.) – kloster (n) – kveg (n) – lokke (v1) – myte (m) – norrøn mytologi (m) – nyte (ureg.) godt av – offer (n) – oppkalle (v2) etter – opprettholde (ureg.) – overhodet – overnaturlig makt (m) – oversjøisk hærferd (m) – inngå (ureg.) en pakt – plyndre (v1) – praktfull (adj.) – på ordentlig – ramponere (v2) – regne (v1) som – rituell handling (m) – rune (m) – røveri (n) – sans (m) – seil (n) – skylle (v2) i land – slag (n) – slekt (f/m) – smake (v2) sverdet – sverd (n) – stadig (adv.) – stokk (m) – stolt (adj.) – syndebukk (m) – syndig (adj.) – særegen (adj.) – ta (ureg.) for seg – tenne (v2) på – tilstå (ureg.) – trolldom (m) – trøste og bære – tufs (m) – tvangsekteskap (n) – ubønnhørlig (adj.) – urskog (m) – ursymbol (n) – utføre (v2) – utgjøre (ureg.) – utvide (v1) – vill (adj.) – vis (n) – vise (v2) nåde – voldta (ureg.) – være (ureg.) forunt – ødemark (f/m) – åre (f/m) – årring (m)
3 Nasjonsbygging på 1800-tallet
anerkjennelse (m) – anse (v2) for – avsløre (v2) – avvisning (m) – benytte (v1) – betjene (v2) et lån – betydelig (adj.) – bidrag (n) – bifalle (ureg.) – bli (ureg.) preget av – blikkboks (n) – borgerlig (adj.) – bunadsdrakt (m) – dramatiker (m) – drivkraft (m) – engasjere (v2) massene – enke (f/m) – erkjenne (v2) – etterligne (v1) – fatal (adj.) – forbrytelse (m) – foreldet (adj.) – forfalske (v1) – forsakelse (m) – forstillelse (m) – fortielse (m) – fra munn til munn – frambringe (ureg.) – fullstendig (adj.) – føle (v2) seg overbevist om noe – følgelig (adv.) – føre (v2)  noen bak lyset – få (ureg.) kjennskap til – gjensidig (adj.) – gjenspeile (v2) – gjøre (ureg.) seg opp status – gjøre seg gjeldende – gå (ureg.) ut på dato – hensikt (m) – hindre (v1) – hykleri (n) – i ettertid – idet (adv.) – iscenesette (ureg.) – ivre (v1) for – kjerne (m) – knapt nok – kurere (v2) – landskap (n) – late (ureg.) til – legge (ureg.) til side – lerret (n) – lystbetont (adj.) – løgnaktig (adj.) – løsrivelse (m) – mon tro – mot (n) – motsette (ureg.) seg – nedbrutt (adj.) – nederlag (n) – nervesammenbrudd (n) – noensinne (adv.) – nøye (adj.) – oppholde (ureg.) seg – parodi (m) – prikk (m) – retrospektivt blikk (n) – sakfører (m) – selvbekjennende (adj.) – selvportrett (n) – selvransakende (adj.) – sette (ureg.) under lupen – skildring (f/m) – stå (ureg.) fast – sukke (v1) – Syden – synd (m) – synes (synes – syntes – har syntes) om noe – særnorsk (adj.) – sørge (v1) for – ta (ureg.) innover seg – ta (ureg.) på seg en jobb – tilnærmet (adv.) – tilsvare (v2) – tilsynelatende (adv.) – trang (m) – tre (ureg.) inn i en stilling (m) – true (v1) – trussel (m) – uavhengig av – uforstyrret (adj.) – ukebladsføljetong (m) – usedvanlig (adv.) – utforske (v1) – utkast (n) – utveksle (v1) replikker – vandre (v1) – vekke (1) forargelse – velstand (m) – versus – vidunderlig (adj.) – være (ureg.) forut for sin tid – være (ureg.) i takt med – våge (v1) – åndshøvding (m)
4 Velferdsstaten
allemannseie (n) – avta (ureg.) – begrenset (adj.) – bitter (adj.) – bli (ureg.) tatt hånd om – å bære preg av – ektefelle (m) – engstelig (adj.) – fattigforsorg (m) – fattigmannsstempel (n) – felt (n) – frost (m) – frykte (v1) – få (ureg.) seg en støkk – her på berget – hjerterå (adj.) – husstand (m) – klimaversting (m) – komme (ureg.) på banen – kåre (v1) til – late (ureg.) til – med rette – motforestilling (m) – naiv (adj.) – nake fakta (n) – nød (m) – omfatte (v1) – oppfinne (ureg.) – oppta (ureg.) – plattform (m) – sinn (n) – sjenanse (m) – skam (m) – skatteparadis (n) – skille (v2) – skjule (v2) – skremme (v2) – stå (ureg.) i fond – stå (ureg.) støtt som et fjell – tiltenke (v2) – ufør (adj.) – utgift (m) – utsatt gruppe (f/m) – vannklosett (n) – verdsette (ureg.) – være (ureg.) i ferd med
5 Helse-Norge
arte (v1) seg – arvestoff (n) – avle (v1) fram – betale (v2) det hvite ut av øyet – blodspor (n) – blåse (v2) opp med fete typer – byrde (m) – båre (f/m) – en aldri så liten – gen (n) – gi (ureg.) grobunn for – gunstig (adj.) – gå (ureg.) over hodet på – hardfør (adj.) – hastig (adj.) – heia! – håndspåleggelse (m) – i det skjulte – kartlegge (ureg.) – kjerringråd (n) – klø (v4) – kritikkverdig (adj.) – kvakksalver (m) – legedekning (m) – legge (ureg.) til rette for – minne (v2) seg selv på – motstandsdyktig (adj.) – nyvinning (m) – oppfylle (v2) et krav – oppsøke (v2) – paradoks (n) – pådra (ureg.) seg – påkrevd (adj.) – rope (v2) et varsko – sette (ureg.( støkk i en – sikte (v1) til – stille (v2) diagnose (m) – strebe (v1) etter – stueren (adj.) – tilbyder (m) – tilgjengelig (adj.) tukle (v1) med – tyde (v1) på – uansett (adv.) – ugjerning (m) – upålitelig (adj.) – utprøve (v3) – vidtrekkende (adj.) – visdom (m) – åsted (n)
6 Likestilling og samlivsformer
assistert befruktning (m) – bane (v1) vei for – barneombud (n) – barnepark (m) – barsk (adj.) – bemerke (v1) – bli (ureg.) fulgt opp – bryte (ureg.) ut av en rolle – etterkomme (ureg.) et behov – feie (v3) inn – forlenget (adj.) – føle (v2) seg vel med – føye (v3) til – gjøre (ureg.) seg flid med noe – gå (ureg.) i oppløsning – heisekran (f/m) – henvise (v2) til – i de tusen hjem – innebære (ureg.) – inneha (ureg.) en stilling – kompensere – kulminasjon (m) – nedsette (ureg.) et utvalg – opphetet (adj.) – oppheving (m) – oppløse (v2) – opprør (n) – på lik linje med – påfølgende (adv.) – pågå (ureg.) – rettsvirkning (m) – røre (v2) seg – seksuell legning (m) – selvrealisering (m) – spire (m) – stemor (f/m) – stifte (v1) familie – styrke (m) – stå (ureg.) på – synlig (adj.) – så smått – ta (ureg.) over – tidsklemme (f/m)
7 Norsk språk
avlede (v1) av – bidra (ureg.) til – ekthet (m) – å etterligne – fattig trøst (m) – forskningsstipend (n) – frekk (adj.) – glitrende (adj.) – gradvis (adv.) – i en jevn strøm – rot / røtter (f/m) – røpe (v2) – rådende (adj.) – sjikanere (v2) – smykke (n) – smøre (v2) seg med tålmodighet – språkstrid (m) – stikke (ureg.) under stol – stå (ureg.) i samsvar med – tilpasse (v1) seg – tilrådelig (adj.) – unnlate (ureg.) – unntakstilfelle (n) – uskreven lov (m) – utkrystallisere (v2) – utradere (v2) – utstrakt (adj.) – viskes ut – vogge (v1) – være (ureg.) forbundet med
8 “Typisk norsk” – og det flerkulturelle Norge
anerkjenne (v2) – assimilasjon (m) – avdekke (v2) – avta (ureg.) – daværende (adv.) – den andre siden av medaljen – dram (m) – duge (v3) til – eksakt (adj.) – feig (adj.) – for enkelts vedkommende – forestilling (m) – forholdsvis (adv.) – forlag (n) – gapskratte (v1) – getto (m) – gjenforeningsgrunnlag (n) – gjøre (ureg.) sitt inntog – gravet laks (m) – gå (ureg.) nærmere inn på klingen – hevde (v1) seg – hissig (adj.) – hvorvidt (adv.) – høyrefløy (m) – i hvilken retning (m) – i takt med – ikke engang – illusjon (m) – innbille (v2) seg – internatskole (m) – joik (m) – kart (n) – kompass (n) – krets (m) – lede (v1) inn i fristelse – legge (ureg.) skjul på – levesett (n) – livnære (v2) seg – lunefull (adj.) – lykkes (lykkes – lyktes – har lyktes) – lærepenge (m) – løssluppen (adj.) – medføre (v2) riktighet – myte (m) – mørk plett (m) – nedsettende (adj.) – nedvurdering (m) – nylig (adv.) – omgås (omgås – ikke pret. og perf.) – omsider (adv.) – oppmykning(m) – opprette (v1) – opprettholde (ureg.) kontakt – oppstå (ureg.) – oppvurdering (m) – ork (n) – overdreven (adj.) – overlegen (adj.) – proppet med – raus (adj.) – regle (f/m) – reindrift (m) – rim (n) – rykte (n) – selvgod (adj.) – sette (ureg.) en stopper – sette i et dårlig lys – sette spor – sindig (adj.) – skamfull (adj.) – skjære (ureg.) alle over én kam – skjønnlitterær (adj.) – slektskap (n) – slettes ikke – slå (ureg.) uheldig ut – småhumre (v1) – snakke (v1) rett fra levra – stemple (v1) som – stillferdig (adj.) – stole (v2) blindt på – styre og stell (n) – sysselsetting (m) – særtrekk (n) – ta (ureg.) med en klype salt – ta (ureg.) stilling til – takle (v1) – tale (v2) Roma midt imot – tendensen brytes – treg (adj.) – tungsindig (adj.) – umiddelbar nærhet – underlegen (adj.) – unik (adj.) – urfolk (n) – utbredt (adj.) – utjevne (v1) seg – utsagn (n) – vanke (v1) sammen med – være (ureg.) fristet til – være på sin plass
9 Utdanning i Norge
allmenn studiespesialiserende linje (m) – barbeint (adj.) belønne (v1, v2) – blotting (m) – bære (ureg.) sterkt preg av – den jevne russ (m) – disiplinproblem (n) – dusk (m) – dyster (adj.) – en rekke – fagbrev (n) – ferdighet (m) – forbilde (n) – forkortet (adj.) – formidle (v1) – forskrift (m) – framtredende (adj.) – få (ureg.) hverdagskabalen til å gå (ureg.) opp – gi (ureg.) uttelling – gå på bekostning av – gå utover – ha (ureg.) en formening om – havne (v1) – holde (ureg.) mål – individuelt tilpasset opplæring (m) – innebære (ureg.) – innrette (v1) seg etter – kidnapping (m) – knute (m) – lapp (m) – lide (ureg.) av – medføre (v2) – nedfelle (v2) – negativ adferd (m) – normert studietid – nyansere (v2) – omtale (v2) – overgangsfase (m) – prestasjon (m) – på langt nær – rabalder (n) – skolemoden (adj.) – snike (ureg.) seg inn – særskilt grunnlag (n) – søke (v2) om opptak – således (adv.) – tankegods (n) – uforholdsmessig (adv.) – utebli (ureg.) – utsettelse (m) – utvide (v1) – voldtekt (m) – være (ureg.) en forunt – være til hinder – våkenatt (m) – yrkesfag (n)
10 Litt om norsk musikk, kunst og litteratur på 1900-tallet
album (n) – angivelig (adv.) – avantgardistisk (adj.) – avviker (m) – banebrytende (adj.) – bemerkelsesverdig (adj.) – betegne (v1) seg selv – bind (n) – bli (ureg.) antatt – bohemmiljø (n) – bot (m) – det er fritt fram – erindring (m) – fingerbøl (n) – flette (v1) sammen – forkjærlighet (m) – forvridd (adj.) – fragmentert (adj.) – få (ureg.) hard medfart – få (ureg.) passet sitt påskrevet – glott (n) – gå (ureg.) igjen – gå ned i undergrunnen – ha (ureg.) liten sans for – ha på samvittigheten – hedre (v1) – illojal (adj.) – inntre (ureg.) – kitsch (adj.) – klang (m) – klassist (m) – komme (ureg.) til rette – landsforræderi (n) – legge (ureg.) fingrene mellom – lojal (adj.) – lærling (m) – markere (v2) seg på verdenskartet – miste (v1) taket – modernisme (m) – målrettet (adj.) – naivistisk (adj.) – nasjonalromantikk (m) – nyromantikk (m) – opphavsmann (m) – opprivende (adj.) – punktnedslag (n) – puritansk (adj.) – realisme (m) – renessanse (m) – røre (v2) seg – saksøke (v2) – salme (m) – sammensatt (adj.) – samtidskunst (m) – separatutstilling (m) – sinn (n) – strøming (m) – svekkede sjelsevner – synål (f/m) – ti (n) – til forveksling – Tourettes syndrom (n) – uomtvistelig (adj.) – usedelig (adj.)- utgjøre (ureg.) startskudd – utvetydelig (adj.) – utøver (m) – vanke (v1) – vendepunkt (n) – virke (n) – væpnet (adj.)
11 Ytringsfrihet og religion i Norge
bedehus (n) – bekjenne (v2) sin tro – blande (v1) seg inn – disippel (m) – enhver / ethvert – fengende (adj.) – for enhver pris – forhindre (v1) – fornærmende (adj.) – gudstjeneste (m) – ha (ureg.) ord på seg – hevde (v1) retten til – innbefatte (v1) – kirkegjenger (m) – korrupt (adj.) – krenke (v1) – kyststripe (m) – liturgi (m) – mirakel (n) – mønster (n) – nedfelle (v2) – opprettholde (ureg.) – protestantisk (adj.) – pågående (adj.) – sensasjonsblad (n) – skille (v2) lag – skissere (v2) – skyve (ureg.) til side – spekter (n) – stride (ureg.) imot – styresmakt (m) – støttespiller (m) – trone (v1, v2) – utøve (v3) – ved første øyekast (n) – vigsel (m)
12 Tekster
atter andre – avsides (adj.) – bartre (n) – berøre (v2) – blikket glir (ureg.) over – boble (v1) – bris (m) – brodd (m) – brå (adj.) – børste (v1) av – den fødte forretningsmann – det går (ureg.) som fot i hose – det slår (ureg.) meg – diger (adj.) – dra (ureg.) i land en kontrakt – ei (adv.) – ferdes (ferdes – ferdes – har ferdes) – flis (f/m) – folde (v1) ut – forfinet (adj.) – forfriskende (adj.) – formelig (adj.) – freidig (adj.) – frisk (adj.) – frostrøyk (m) – fyldig (adj.) – rand (f/m) – få (ureg.) i pose og sekk – få lønn for strevet – fåmælt (adj.) – gang (m) – gange (m) – gedigen (adj.) – gevinst (m) – gjennomsiktig (adj.) – glatte (v1) på – gni (ureg./v4) seg i hendene – gradestokk (m) – gråtkvalt (adj.) – gåsehud (m) – halsbrann (m) – hastig (adj.) – hjertet sprenges (sprenges – sprengtes – har sprengtes) – holde (ureg.) ut – hvileløs (adj.) – i tide – ikke være (ureg.) riktig klok – ikke være vel bevart – innblanding (f/m) – inngangsparti (n) – innskytelse (m) – kefir (m) – kjenne (v2) sin besøkelsestid – klekke (v1) ut ideer – klirr (n) – klump i magen – komme (ureg.) nær – komme (ureg.) til unnsetning – kremte (v1) – krible (v1) – kvast (m) – lass (n) – lene (v2) seg – lett og ledig (adj.) – lokk (m) – ly (n) – løse (v2) seg opp – minne (v1, v2) om – monster (n) – motbakke (m) – mumle (v1) – munter (adj.) – muntre (v1) seg opp – myse (v2) – nummen (adj.) – nyse (v2, ureg.) – nøle (v2) – omsider (adv.) – oppdrag (n) – ordne (v1) opp – overivrig (adj.) – peanuts – perlekjede (n) – piple (v1) fram – plankekjøring (m) – prege (v1) – rette (v1) på – roe (v1) seg – rotere (v2) – rug (m) – rulle (v1) rundt – rusmisbruker (m) – ryke (ureg.) – rynke (f/m) – rødbete (f/m) – se (ureg.) stivt framfor seg – sette (ureg.) kronen på verket – sjal (n) – skjelve (ureg.) – skjærende (adj.) – skli (ureg.) – skravle (v1) – skrøpelig (adj.) – skygge (m) – skyte (ureg.) av gårde – skyte inn et ord – slag (n) – slentrende (adj.) – slitt (adj.) – snufsing (f/m) – spinkel (adj.) – spiss (adj.) – sprette (ureg.) rundt – stirre (v1) – strak (adj.) – stripe (f/m) – stryke (ureg.) – støtte (v1) – stå (ureg.) imot – sukke (v1) – ta (ureg.) notis av – til punkt og prikke – tillit (m) – traust (adj.) – trippe (v1) – trå (ureg.) feil – tvilholde (ureg.) på – uberørt (adj.) – ugjennomtrengelig (adj.) – uttørket (adj.) – vandre (v1) – veive (v1) – velte (v1) – være (ureg.) i boks – være i havn – yrende (adj.) liv
13 Ulv! Ulv!
avkom (n) – avvikle (v1) – bestand (m) – breke (v1, v2) – busket (adj.) – byttedyr (n) – drektig (adj.) – drive (ureg.) ut på beite – dverg (m) – fangenskap (n) – fjerne (v1) – forlik (n) – formere (v2) seg – forrykke (v1) – forsyne (v2) seg – forutsetning (f/m) – forårsake (v1) – føde (m) – følgelig (adv.) – gjeng (m) – gjetergutt (m) – glefse (v) – glimre (v1) med sitt fravær – glup (adj.) – gnager (m) gå (ureg.) under – hevde (v1) revir – høste (v1) – i forlengelsen av – jevnt over – kappes om (kappes – kaptes – har kappes) – kjeve (m) – komme (ureg.) farende – komme styrtende – kosthold (n) – lem (n) – lokke (v1) luring (m) – lønnsom (adj.) – omkranse (v1) – orm (m) – overskudd (n) – pant (n) – pattedyr (n) – pote (m) – påfunn (n) – renovatør (m) – romantisert (adj.) – råde (v1, v2, v4) over – samtlige (pron) – sene (m) – sette (ureg.) sinnene i kok – sikkel (n) – skimte (v1) – skremme (v2) – skråning (f/m) – slite (ureg.) – sluke (v2) – snuteparti (n) – snøre (n) – stabukk (m) – stamme (v1) fra – storfe (n) – streifdyr (n) – strid (m) – strittende (adj.) – tam (adj.) – tilsyn (n) – tussmørke (n) – utfolde (v1) seg – utmark (f/m) – utrydde (v1) – utryddelse (m) – vandrehistorie (f/m) – vedta (ureg.) – vernetiltak (n) – vill (adj.) – vokte (v1) – være (ureg.) på tokt – ynglende (adj.) – åndedrett (n) – åtseleter (m)