Lydfiler alfabetet og uttale

Alfabetet og uttale (side 213-226) i Nå begynner vi! (grunnbok)

Alfabetet
Les ord med spesiell uttale av -g
Les ord med spesielle bokstavkombinasjoner
Regel om ord som slutter på -m
Les ord med gj-, hj- og hv-
Les ord med lange og korte vokaler
Les ord med diftonger

Les ord med konsonant + vokal:

b + vokal
d + vokal
f + vokal
g + vokal
h + vokal
j + vokal
k + vokal
l + vokal
m + vokal
n + vokal
p + vokal
r + vokal
s + vokal
t + vokal
v + vokal
Les ord med -o
Les ord som slutter på -ig
Les ord med -nd, -ld, -rd
Les substantiv i intetkjønn, bestemt form
Les ord hvor -g blir k-lyd
Les ord hvor -dt blir t-lyd
Les ord hvor -v blir f-lyd
Les noen vanlige ord
Grunntall og ordenstall
Månedene og spesielle dager
Ukedager