Progresjon

Grammatisk progresjon i Opp og fram!

Denne oversikten viser ikke en fullstendig oversikt over alle oppgaver som finnes i Opp og fram! (For en fullstendig oversikt kan du se i innholdsfortegnelsen i Opp og fram! arbeidsbok foran i boka eller alfabetisk oversikt bak i boka side 280-284.) Følgende oversikt viser hvilke tema og uttrykk det fokuseres på i kapittel 1-28 i Opp og fram!. Temaene som framheves her er nye tema eller tema som det ikke blitt fokusert på tidligere i boka. Noen oppgaver er oppgavetyper som gjentar seg (som for eksempel oppgaver med bøyning av substantiv, adjektiv og verb og innfylling av preposisjoner og adverb) og disse oppgavene står ikke nevnt i følgende oversikt.Obs. Henvisningene til andre sider på norskfordeg.no her er ikke aktive lenker. Du finner fram til sidene gjennom å søke via menyen på toppen av siden. Forfatteren har forsøkt å lage en passende

 

Progresjon: Arbeidsforslag:

1 HILSEN FRA TANTE ADELE

Uttrykk:

Å kalle

Å bli/være vant til

Uttrykk med substantivet ansvar

Nemlig

Adjektivet lang og adverbet lenge

Gjennomgang av alle verbtidene (s. 25 og 26 i   arbeidsboka).Forklare forskjell på verbtider og verbformer.Finn verb i preteritum og perfektum, og forklar   hvorfor man bruker preteritum og hvorfor man bruker perfektum.Les om forskjellen mellom de ulike verbtidene på norskfordeg.no/Grammatikk.

2 MELISSA, PETTER OG CINDY

Adjektiv på –el, –en og –er (liste over adjektiv med disse endelsene finner du på norskfordeg.no/Opp og fram!/Vokabular grunnbok)

Uttrykk:

Faktisk – egentlig

Å få med seg

Substantiv med og uten artikkel

Lekse: Studentene velger adjektiv på –el, –en og –er fra lista på norskfordeg.no/Opp og fram!/Vokabular grunnbok og lager setninger med adjektiv de selv velger.

3 MORMOR BIRGITTA HOPPER I FALLSKJERM

Uttrykk:

Ellers

Å glede seg   til/over, å være glad (i), det gleder meg, det er en glede

Utfor

Man, en/ens

Bestemt eller ubestemt form av substantivet

4 ELINA FORTELLER OM SIN FAR

Uttrykk:

I kveld, på/om kveldenLiksomSikkert

Ingen, ikke noen, ingenting, ikke noe

Skal + infinitiv, kommer til å

Mange og mye

Flere og mer

De fleste og det meste

Samme, sammen, nest, neste, nesten, sist, siste. (Du finner forklaring på   disse ulike ordene på norskfordeg.no/Grammatikk)

Substantiv som slutter på –el og –er (liste over substantiv med disse endelsene finner du på norskfordeg.no/Opp og fram!/Vokabular grunnbok)

Å gjelde (side 61 – 62 i arbeidsboka). (Du finner forklaring på lydfil om de ulike betydningene av dette verbet på norskfordeg.no/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

Lekse: Studentene velger substantiv på –el og –er fra lista på norskfordeg.no/Opp og fram!/Vokabular grunnbok og lager setninger med adjektiv de selv velger.

5 PETTERS BROR KOMMER UT AV SKAPET

Da, når

Sammensatte ord

Moro, morsomt

Heller

Under, i løpet av

Å være enig i/med/om

6 HEIDI ER LEI AV Å RYDDE OG VASKE

Å være lei seg, det er leit, å være lei av

Hver dag, hverdag, helligdag

På jobb, på jobben, i jobb

Et humør, en humor

Simpelthen

Nesten

2. kondisjonalis (les mer om 2. kondisjonalis på   norskfordeg.no/Grammatikk)

Fra direkte til indirekte tale (les om indirekte tale og ordplassering på norskfordeg.no/Grammatikk)

Liten, lite, lita, små, lille (se norskfordeg.no/Grammatikk)

Lekse: Studentene lager setninger selv fra direkte til indirekte tale, med setningsadverbial som ikke, alltid, aldri, ofte, gjerne.

7 HUS, HYTTE OG PENSJONAT

Litt, lite

Enhver, ethvertBakenfor, bak

Innenfor, inne, innunder

Hel, helt, hele (se forklaring side 109 i arbeidsboka)

8 LIVET I EN KOMMUNAL BYGÅRD I OSLO

S-genitiv + adjektiv og substantiv (se ekstra oppgave på norskfordeg.no/Innfyllingsoppgaver/Opp og fram!)

Perfektum med å være eller å ha

Partisipper av sterke verb som ender på –et

Gammel, ung, ny, lett, tung, vanskelig

Adjektiv med uregelrett gradbøyning i komparativ   form (s. 97-98 i arbeidsboka)

Lekse: Skriv en tekst om mennesker som bor i en   bygård. Du kan dikte opp historiene om menneskene som bor der.

9 FRA ASYLMOTTAK TIL HYBEL

Dermed

Opptil, inntil, oventil, nedentil

Stedsadverb

2. kondisjonalis

Lekse: Let i aviser og på Internett om ulike historier om mennesker som bor i asylmottak i Norge (og som kanskje må reise tilbake til sine hjemland). Presenter historiene for hverandre.

10 MONICA PÅ KRISESENTER

Mengdeord + av + substantiv i bestemt form

Mengdeord + substantiv i ubestemt form

I hvert fall, iallfall, i alle fall, i det minste

Å bytte, å skifte

Å være opptatt med/av

Superlativ av adjektiv

All, alt

Alle, hele

Hel, helt

Som-setninger (side 112)

Sammensatte substantiv  (side 112-113)

11 OM LIKESTILLING, ENHETSSKOLEN OG LIKHETSTANKEN

Uttrykk med å ta (lytt til lydfil med kommentarer til disse uttrykkene på norskfordeg.no/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

Verb som begynner på be– (og uten be-) (lytt   til lydfil med kommentarer til disse verbene på norskfordeg.no/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

Å gå på bekostning av (lytt til lydfil med kommentarer til disse uttrykkene på norskfordeg.no/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

Uansett

Samme, like

12 JOHANNE OG ERNESTO SNAKKER OM YTRINGSFRIHET

Adjektiv eller adverb

Presens partisipp

Transitive verb og intransitive verb

Substantiv, verb, adjektiv/partisipp (denne   oversikten finner du også på norskfordeg.no / Grammatikk)

Knytt sammen setninger med hvis

13 22. JULI 2011

Til, fra, av, på, i, hos

Så, derfor, likevel, dessuten

Fra preteritum aktiv til presens passiv (les om passiv på norskfordeg.no/Grammatikk)

14 PRESENTASJON AV NOEN NORSKE AVISER OG MEDIER I NORGE

Oversikt over regelrette bøyningsformer av   substantivet (står også på norskfordeg.no/Grammatikk)

15 JOHANNE OG ISMENIA SNAKKER OM Å TRO PÅ GUD

Tid, gang, time

Passiv (denne oversikten finner du også på norskfordeg.no/Grammatikk)

Å være forberedt på, å forberede seg, å tilberede, å forbedre seg

16 JOBBE SVART OG MOTTA TRYGD

Visst

Annerledes, forskjellig

Forskjell på, forskjell mellom

17 NORGE FØR OG NÅ: FRA BONDESAMFUNN TIL VELFERDSSAMFUNN

Både – og, enten – eller, verken – eller

18 PETER OG ELINAS HISTORIE

Pluskvamperfektum

Generelle tidsuttrykkVerb som begynner på an– (og verb uten an-) (du finner lydfil med kommentarer til disse verbene på norskfordeg/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

19 UTVANDRING FRA NORGE

Etter å ha + perfektum partisipp + preteritumVel

20 INNVANDRING TIL NORGE

S-verb / ikke s-verb (du finner lydfil med   kommentarer på norskfordeg/Opp og fram!/Lydfiler/ Fasit arbeidsbok)

Såkalt

Uttrykk som tar infinitiv

21 SKOLESYSTEMET I NORGE

Hjem, hjemme, hjemmefra

Sånn, sånt, sånne / slik, slikt, slike

22 ERNESTO BYTTER SKOLE

Lydhermende ord

Også – ikke heller

Aktuelt vokabular når det er glatt på veien

Ulike verb for å snø, snøens konsistens og skiføre

23 JOSEPH PÅ NORSKKURS

Modale hjelpeverb (denne oversikten finner du også   på norskfordeg.no/Grammatikk)

24 LIVSLANG LÆRING OG ETTERUTDANNING

Uttrykk for alder og ulike faser i livet

25 REZA SKAPER SIN EGEN JOBB

Å ha interesse, interessant, å interessere seg

Uttrykk med å finne

Å feste, å feste seg ved noe, å få festet en merkelapp på seg

27 PETER SØKER JOBB I NORGE

Uttrykk med å fatte

Verb som begynner på mis– (og verbet uten mis-)   (Du finner lydfil med kommentarer til dette på norskfordeg.no/Grammatikk)

Heldig, flaks, sjanse

27 TIPS ANGÅENDE JOBBSØKNAD, CV OG JOBBINTERVJU

Uttrykk med ordet side

Verb som uttrykker å se

Verb som likner på hverandre

(Du finner lydfiler med kommentarer til ovenfor nevnte ord på norskfordeg.no/Opp og fram!/Lydfiler/Fasit arbeidsbok)

28 ARBEIDSMILJØ OG USKREVNE REGLER I ARBEIDSLIVET

Å uttrykke varighet

Å synes – å tro

Å åpne (verb) – åpen (adjektiv)

 

 

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}