Forskjellen på «adgang» og «tilgang»

Det kan være litt vanskelig å forstå forskjellen på «adgang» og «tilgang». Hvis man ser i ordboka, kan man se at disse to ordene forklares med at de betyr det samme. Likevel er det slik at ordene ikke kan brukes om hverandre i mange sammenhenger. Betydningen blir også annerledes. Se på disse setningene.

  1. Jeg har ikke adgang på universitetet.
  2. Jeg har ikke tilgang til universitetet.

I setning nummer 1 betyr «adgang» at man ikke får lov til å komme inn i området; området er stengt for den personen.

I setning 2 betyr «tilgang» at man ikke har noen mulighet til å komme seg inn. Kanskje er man handikappet og man kan ikke finne handikappinngangen.

«Adgang» brukes altså ofte i forbindelse med: du får lov til å gå inn; det er ikke forbudt for deg. (Ettersom «adgang» er forbundet med ordet «lov», brukes dette ordet ofte sammen med «ikke» eller noe negativt, for eksempel: Adgang forbudt. / Ingen adgang for uvedkommende.

«Tilgang» brukes ofte i forbindelse med: du har mulighet til å benytte deg av ulike tilbud eller tjenester; det er noe som er tilgjengelig / som står til disposisjon for en person.

Her er noen eksempler:

  1. Jeg har adgang til naboens bad. (Jeg får lov til å komme inn og bruke naboens bad.)
  2. Jeg har tilgang på naboens bad. (Jeg kan bruke den fasiliteten som naboens bad utgjør for meg.)
  3. Er det gratis adgang? (Får man komme inn uten å betale? Er det lov?)
  4. Som bruker på NAV har man tilgang på enkelte tjenester. (Man har muligheten til å benytte ulike tjenester når man er bruker på NAV.)

Svar