Publisert

“Koble til” og “koble på”? (C1)

Lesetid: 2 minutter

Det norske språket består av mange løst og fast sammensatte verb. Her skal vi se litt på verbene “koble til” og “koble på”. Finnes det forskjell i betydningen mellom disse to verbene?

“Koble til” kan også brukes sammensatt: “tilkoble”. “Koble på” kan ikke brukes sammensatt: * “påkoble” (feil). Likevel bruker folk av og til “påkoble” – selv om det er et ord som ikke eksisterer. “Tilkoble” brukes som regel bare i perfektum partisipp / i passiv: Maskinen er tilkoblet. (Det er ikke så vanlig å si: Jeg tilkobler maskinen. Det er mer vanlig å si: Jeg kobler til maskinen.)

“Koble til” betyr at man “forbinder to/flere ting”, eller at man får to/flere ting til å “henge sammen” / “sitte fast i hverandre”. Eksempler:

 • Jeg kobler til det elektriske anlegget.
 • Jeg kobler til det trådløse nettverket.
  • Men vi sier: Jeg kobler meg på det trådløse nettverket.
 • Mange kobler til Netflix i helgene.

Det er vanskelig å skille disse to verbene. Tendensen ser ut til å være at når man bruker “koble til”, så tenker vi på ulike apparater eller tekniske installasjoner som skal forbindes. Vi inkluderer ikke oss selv i denne tilkoblingen.

Når vi bruker “koble på”, inkluderer vi ofte oss selv (som menneske). Dette ser vi tydeligere gjennom at “koble på” også kan brukes i andre sammenhenger enn tekniske:

 • Jeg forsøker å koble meg på samtalen deres. (Hvis vi sier: Jeg forsøker å koble meg til samtalen deres snakker vi om en teknisk tilkobling.)
 • Han ville koble seg på livet igjen etter et langt sykeleie. (Hvis vi sier: Han ville koble seg til livet igjen etter et langt sykeleie høres det ut som om han skal ha en slange i seg som han skal feste i et apparat …)

Samtidig bruker vi “koble på” når vi ser for oss at det er noe som skal plasseres oppå noe annet (rent fysisk).

 • Du må koble på tilhengeren på tilhengerfestet. (Tilhengeren skal plasseres oppå tilhengerfestet.)
 • Har du koblet på vannslangen? (Har du satt den på plass oppå vannkranen?)

I tillegg til dette kan verbet “koble” brukes sammen med andre preposisjoner:

 • Jeg kobler av = Jeg slapper av.
 • Han kobler helt ut i helgene = Han slapper veldig godt av i helgene og fjerner seg litt fra det han opplever ellers i hverdagen.
 • Kan du koble fra vannslangen?

Trenger du å koble av litt etter å ha lest dette blogginnlegget?