“Koble til” og “koble på”? (C1)

Det norske språket består av mange løst og fast sammensatte verb. Her skal vi se litt på verbene “koble til” og “koble på”. Finnes det forskjell i betydningen mellom disse to verbene?

“Koble til” kan også brukes sammensatt: “tilkoble”. “Koble på” kan ikke brukes sammensatt: * “påkoble” (feil). Likevel bruker folk av og til “påkoble” – selv om det er et ord som ikke eksisterer. “Tilkoble” brukes som regel bare i perfektum partisipp / i passiv: Maskinen er tilkoblet. (Det er ikke så vanlig å si: Jeg tilkobler maskinen. Det er mer vanlig å si: Jeg kobler til maskinen.)

“Koble til” betyr at man “forbinder to/flere ting”, eller at man får to/flere ting til å “henge sammen” / “sitte fast i hverandre”. Eksempler:

 • Jeg kobler til det elektriske anlegget.
 • Jeg kobler til det trådløse nettverket.
  • Men vi sier: Jeg kobler meg på det trådløse nettverket.
 • Mange kobler til Netflix i helgene.

Det er vanskelig å skille disse to verbene. Tendensen ser ut til å være at når man bruker “koble til”, så tenker vi på ulike apparater eller tekniske installasjoner som skal forbindes. Vi inkluderer ikke oss selv i denne tilkoblingen.

Når vi bruker “koble på”, inkluderer vi ofte oss selv (som menneske). Dette ser vi tydeligere gjennom at “koble på” også kan brukes i andre sammenhenger enn tekniske:

 • Jeg forsøker å koble meg på samtalen deres. (Hvis vi sier: Jeg forsøker å koble meg til samtalen deres snakker vi om en teknisk tilkobling.)
 • Han ville koble seg på livet igjen etter et langt sykeleie. (Hvis vi sier: Han ville koble seg til livet igjen etter et langt sykeleie høres det ut som om han skal ha en slange i seg som han skal feste i et apparat …)

Samtidig bruker vi “koble på” når vi ser for oss at det er noe som skal plasseres oppå noe annet (rent fysisk).

 • Du må koble på tilhengeren på tilhengerfestet. (Tilhengeren skal plasseres oppå tilhengerfestet.)
 • Har du koblet på vannslangen? (Har du satt den på plass oppå vannkranen?)

I tillegg til dette kan verbet “koble” brukes sammen med andre preposisjoner:

 • Jeg kobler av = Jeg slapper av.
 • Han kobler helt ut i helgene = Han slapper veldig godt av i helgene og fjerner seg litt fra det han opplever ellers i hverdagen.
 • Kan du koble fra vannslangen?

Trenger du å koble av litt etter å ha lest dette blogginnlegget?

Relaterte artikler

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}