Hva er forskjellen på “å glemme”, “å forglemme” og “å uteglemme”?

Det er et karakteristisk trekk ved det norske språket at nye ord lages gjennom et prefiks (som for eksempel an-, be-, for-, på-, av-, ut-). Det å forstå nyansene mellom grunnordet – og de andre ordene som lages gjennom å sette til et prefiks, kan være utfordrende. (Hva er for eksempel forskjellen på: å arbeide – å bearbeide, å skue – å beskue, å se – å anse – å bese, etc.) Man lærer seg å forstå disse nyansene litt etter litt gjennom eksempler, forklaringer og gjennom å være i en situasjon hvor ordene blir brukt. Her vil jeg gå gjennom nyanseforskjellene i ordene glemme, forglemme og uteglemme.

Først vil jeg starte med å si at glemme faktisk kan være et substantiv. Men dette substantivet finnes bare i ubøyd form, og kun i uttrykket gå i glemme – som betyr: bli glemt: Den gamle, tradisjonelle kunnskapen gikk i glemme.

Å glemme:

 • å ikke huske; å tape minnet om noe: Har du glemt hvordan det var før? / Har du glemt å besøke din mor? / Jeg glemmer deg aldri.
 • å legge igjen noe på et sted: Å nei, jeg glemte lommeboka mi på bordet i stua! / Jeg glemte nøklene i klasserommet.
 • å la være å gjøre noe (som man burde ha gjort); å forsømme noe/noen: Du må ikke glemme din datter. / Ikke glem leksene. / Har du glemt ansvaret ditt?
 • å ikke bry seg om: Bare glem det jeg sa nå. / Du kan bare glemme å besøke meg mer. Jeg vil ikke se deg.
 • å ikke tenke på det som er til egen fordel (som refleksivt verb): Jeg vil glemme meg selv nå.
 • å ikke tenke på hva man gjør (som refleksivt): Jeg glemte meg! Jeg spiste hele sjokoladen uten å dele med de andre.

I ordboka står det at å forglemme betyr å glemme – så her får vi ikke så mye hjelp av ordboka. Vi kan ikke bruke å glemme og å forglemme synonymt. Å forglemme brukes ikke så ofte – og verbet brukes bare i noen spesielle sammenhenger og uttrykk:

 • Forglem meg ei (= et vanlig uttrykk som betyr: ikke glem meg).
 • Forglem ikke å vanne plantene (blant alle de andre plantene du må huske å vanne).
 • Forglem ikke å se på kveldens program (blant alle de andre programmene du ikke må glemme å se på).
 • Du må vaske gulvet og brette klær, for å ikke å forglemme at du må vaske vinduene (= du har altså en ting blant flere som du ikke må glemme).

Vi kan alltid bruke glemme der hvor vi kan bruke forglemme – men vi kan ikke alltid bruke forglemme der hvor vi kan bruke glemme … Vi kan ikke si: *Jeg forglemte lommeboka hjemme. Når vi bruker forglemme snakker man om en ting blant flere som man ikke skal glemme.

Å uteglemme:

 • glemme å inkludere noe/noen; ikke regne med noe/noen (ufrivillig): Peter ble uteglemt da gymlæreren delte elevene inn i lag. Peter kom ikke med på noe lag. / Hvorfor blir kvinnene ofte uteglemt i viktige diskusjoner? (= kvinnene blir ikke inkludert).

PS. Jeg håper du ikke glemmer det som står her! Forglem ikke det som står her.

Her ser du blomsten som heter: forglemmegei

 

Svar