Om ordet”liksom”

Ordet liksom er et veldig vanlig ord i det norske språket. Noen vil mene at ordet er brukt så mye at det har blitt et «søppelord»; et ord som «forurenser». Andre vil mene det motsatte og si at ordet nærmest fungerer som et «krydder» i språket og en fin hjelp til å modifisere utsagn. Uansett hva man mener om ordet, er det ofte slik at det være vanskelig for nordmenn å forklare hva ordet egentlig betyr. Nordmenn vil kanskje si: det betyr ingenting – eller: det betyr liksom bare liksom … ?

Her kommer en liten forklaring på ordet liksom:

  1. på samme måte som: Hun forsøkte å gjøre liksom de andre. (= Hun forsøkte å gjøre det på samme måte som de andre.)
  2. som om: Hun følte seg liksom gammel når hun satt i gyngestolen. (= Hun følte seg gammel når hun satt i stolen, selv om hun visste at hun ikke var det.)
  3. på en måte; nesten: Hun var liksom som en mor for ham. (Hun fungerte som en mor for ham, men hun var ikke hans mor.)
  4. ikke på ekte/ordentlig: Vi sang ikke da vi stod på scenen. Vi gjorde det bare på liksom. (Vi lot som om vi sang da vi stod på scenen. Vi åpnet munnen uten at det kom lyd ut av munnen.)
  5. for å forsterke noe: Han bare falt liksom rett ned på isen så lang han var. (Han falt virkelig rett ned på isen!)
  6. ikke sant? = Det er jo fint at han forstår hvor viktig dette er, liksom. (Det er jo fint at han forstår hvor viktig dette er, ikke sant?)
  7. tekstbindende: Denne boka er så fargerik og innholdsrik, liksom med mange bilder, illustrasjoner og nyttig informasjon.
  • Dette var vel liksom ganske klart og forståelig? 🙂
  • Nå er det jo liksom snart 17. mai …

Svar