Om ordet “såpass”

Det kan være litt utfordrende å forstå hvordan ordet såpass brukes. Hvis man slår opp ordet i ordboken, vil man se at en av betydningene til såpass er så mye. Likevel er det ikke fullt så enkelt at man kan tenke at såpass og så mye alltid kan brukes synonymt. Ordene er nemlig ikke synonymer i den betydningen du sannsynligvis bruker så mye til vanlig. Kanskje vil du si:

  1. Jeg har spist så mye i dag.

Dette er imidlertid ikke helt det samme som:

  1. Jeg har spist såpass i dag.

Disse to setningene uttrykker ulike ting. Setning 1 betyr at man synes man har spist en stor mengde. Setning 2 betyr at man synes man har spist den mengden som var forventet – eller: mer enn noen kanskje trodde man ville spise. (Det er imidlertid ikke sikkert at personen har spist mye. Kanskje er det lite, men det var likevel mer enn det man forventet.) For eksempel:

  • Hvor mye har du spist i dag?
  • Jeg har spist et eple og en banan.
  • Såpass? Ja, men det er jo bra. Jeg trodde ikke du hadde klart å spise noe i det hele tatt.

Her betyr såpass det samme som «den mengden» (som var mer enn jeg trodde).

Her er et eksempel til:

  • Så mye/Såpass bør du i hvert fall spise = Denne mengden bør du i hvert fall spise.

Vi kan altså se at når man bruker «så mye» synonymt med såpass, betyr dette:

I den grad; den mengden man tenker seg; så mye av (eller mer av) noe som man hadde forventet seg.

Vi kan også høre dette:

  • Hvordan har du det?
  • Jo, nå er jeg i topp form igjen!
  • Såpass! (= Det var mer enn jeg forventet.)

Eller:

  • Jeg føler meg såpass bra nå, så jeg tror jeg kan trene som normalt igjen.

(= Jeg føler meg i den grad god nå, så jeg tror at jeg kan trene som normalt igjen.)

Svar