Om verbet “å drive”

Verbet å drive har mange ulike betydninger og brukes i mange ulike uttrykk. Her skal vi se på de fleste av disse betydningene og uttrykkene.

De to betydningene du kanskje kjenner best, er disse:

  • Hva driver du med? = Hva gjør du?
  • Han driver sitt eget firma. = Han styrer/leder sitt eget firma.

Vi kan også bruke å drive i disse betydningene:

  • Uværet drev heldigvis over utpå kvelden = Uværet forsvant / gled heldigvis bort utpå kvelden (Her betyr å drive “å være i bevegelse” eller “føres av gårde”.)
  • Mannen min driver meg til vanvidd = Mannen min gjør meg gal. (Her betyr å drive “å presse” eller “å være årsak til”.)
  • Hun klarer å drive fram tomater til tross for det kalde klimaet = Hun klarer å dyrke tomater til tross for det kalde klimaet. (Her betyr å drive “å få til å vokse”.)
  • Nå driver du det for langt! = Nå holder du på altfor mye; nå skulle du egentlig ha stoppet for lenge siden. (Her betyr å drive “å fortsette med noe”; “å insistere”.)
  • Elevene driver gjøn med læreren = Elevene erter og tuller med læreren. (Her har vi et uttrykk: å drive gjøn med, som altså betyr “å erte”, “å lure”. Det kan være veldig slemt eller litt slemt å drive gjøn.)
  • Vi drev gatelangs en hel sommer = Vi gikk langs gatene, uten å ha noe spesielt å gjøre, en hel sommer. (Her er uttrykket å drive gatelangs som betyr å vandre eller gå rundt i gatene uten å ha noe spesielt å gjøre.)
  • I fjor vinter drev jeg dank, for jeg hadde ikke jobb = I fjor vinter var jeg lat og slapp og jeg gjorde ingenting, for jeg hadde ikke jobb.

Substantivene av verbet å drive er: et driv, en driver og en drift.

Adjektivene er: drivende, dreven, driftig.

(Foto: Valeriia Andersen)

Svar