Hva er forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst?

Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst.

På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere). Her kan du lese om skrivekurset.

Først må du vite dette:

  • I en drøftende tekst er din mening ikke viktig. Man kan eventuelt gi uttrykk for sin mening på slutten, men det er ikke nødvendig.
  • I en argumenterende tekst blir du som regel bedt om å si din mening – og forklare hvorfor du mener slik du gjør. Da står det ofte slik i oppgaven: Gjør rede for dine meninger / Gjør greie for dine meninger / Begrunn meningene dine / Argumenter for ditt syn.

Når du skal skrive en drøftende tekst, kan du tenke sånn:

Du sitter i et familieselskap. Din onkel Gunnar og din tante Gerd er ikke enige. Onkel Gunnar og tante Gerd diskuterer når barn bør starte i barnehagen. Onkel Gunnar synes det er best at de starter når de er tre år, fordi han mener de har det best hjemme hos mor. Mor (Gunnar er litt konservativ) bør være hjemme og passe barn og hjem. Man bør gå tilbake til den tidligere modellen. Tante Gerd er fullstendig uenig og sier at barna uten problemer kan starte når mammapermisjonen er slutt. Barna leker og koser seg, og de har en veldig fin utvikling i barnehagen. Plutselig kommer broren til onkel Gunnar inn. Han er forsker på universitetet. Han begynner å fortelle litt om nye undersøkelser som viser at barn faktisk kan få et høyt stressnivå om de starter for tidlig i barnehagen og er der for lenge. Akkurat når han er ferdig med å snakke, kommer Stine, datteren til onkel Gunnar og tante Gerd, inn i rommet. Hun sier at hun er så sliten at hun snart ikke orker mer. Hun føler hun må jobbe dobbelt – både på jobben, og senere med barn, hus og andre ting. Det blir for mye. Hun føler noe må endres. Hadde kvinnene det bedre før, spør hun?

Din oppgave blir: Du skal ikke komme med din mening. Du skal ganske enkelt skrive ned hva de ulike personene sier og tenker. Istedenfor «onkel Gunnar» og «tante Gerd» skriver du: Enkelte / Folk / Noen / Andre / En del, etc.

Når du skal skrive en argumenterende tekst (og begrunne din mening), kan du tenke sånn:

Du har hørt på alle meningene som var i familieselskapet – men du har din egen mening. Du gir uttrykk for din egen mening og argumenterer for hvorfor du tenker slik du gjør. Du kan presentere onkel Gunnars mening – og så fortelle hvorfor du er uenig i dette. Du kan trekke fram Stines mening – og si hvorfor du for eksempel er enig med henne.

Når du argumenterer, trekker du hele tiden inn deg selv og dine meninger. Du kan trekke inn andres meninger, men du gjør det for å si hvorfor du er enig / uenig i dette.

Når du drøfter, gjengir du det folk tenker – uten å si hva du selv tenker.

Lykke til med «familieselskapet»!

 

Hilsen

Cecilie

Relaterte artikler

{"cart_token":"","hash":"","cart_data":""}